Lhotka nad Labem toto účtování zpochybňuje už více než deset let. Na rozdíl od ostatních obcí hradí jen část požadovaných nákladů. Například z předepsaných necelých 174 tisíc korun za rok 2007 zaplatila za své žáky jen 40 tisíc korun. Obě strany se totiž nemohou shodnout na tom, co jsou to investiční a neinvestiční náklady.

Neinvestiční výdaje definuje zákon a obec, v níž má žák trvalé bydliště, je povinna je uhradit obci, která školu zřídila. O investičních nákladech zákon nemluví. Neinvestiční výdaje tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad.

Do výše neinvestičních nákladů se tak promítají opravy a údržba jednotlivých škol. Loni například Lovosice zaplatily na budově ZŠ Sady pionýrů opravu střechy, která město stála 6 milionů korun. Přestože byly skutečné náklady na žáka vyčísleny na více než 16 tisíc korun, obce za něj měly platit jen 10 tisíc.

Skutečné náklady za žáka na ZŠ Všehrdova loni dosáhly 5 015 korun, obce měly zaplatit 5 000 korun. Z 4 744 korun za jednoho žáka na ZŠ Antonína Baráka bylo obcím k úhradě předepsáno 4 740 korun.

Starosta Lhotky Jaroslav Pošva o některých nákladech tvrdí, že se nejedná o neinvestiční, ale investiční náklady. Lovosické školy přitom navštěvují žáci dvaceti obcí a kromě Lhotky každá vždy částku zaplatila.

Podle odborníků z ministerstva školství a soudních znalců je účtování města Lovosice v pořádku a podle zákona. Lhotka nad Labem nakonec dluh za rok 2007 ve výši téměř 134 tisíc korun doplatila. Úhradu nákladů za žáky za rok 1997 ale řešil soud. Ten rozhodl o tom, že Lhotka musí náklady za žáky zaplatit v požadované výši. Tehdy původně dlužná částka 27 850 korun dokonce narostla o téměř padesátitisícové penále.

Kopie faktur, a to jak faktury škol, tak faktury města, které město Lovosice starostům obcí na podzim předložilo a které si odvezli ke kontrole, byly podle starostky Vchynic Jany Chládkové v pořádku.

„Společně jsme se dohodli na tom, že Městský úřad Lovosice poskytne starostům obcí nejpozději do listopadu předchozího roku předpokládanou finanční částku za žáka, tak aby ji mohly obce zařadit do návrhu svých rozpočtů, a každoročně jim také poskytne spolu s vyúčtováním i kopie všech faktur ke kontrole,“ sdělil městský tajemník Martin Burian.

Zároveň však dodal: „Provoz škol stojí Městský úřad Lovosice značné finanční prostředky. V návrhu rozpočtu pro rok 2009 je i částka osm milionů korun na vybudování nových šaten pro 2. stupeň na ZŠ A. Baráka. Na této částce se přitom obce podílet nebudou.“