Nová lůžka jsou určena pro ty pacienty hospice, jejichž zdravotní stav se zlepšil natolik, že klasickou hospicovou péči již nepotřebují, přitom není, kam je předat. Nemají domov, nemají zázemí, nebo nemohou být doma sami, protože se o ně nemá kdo starat. Pokud by se jejich zdravotní stav zhoršil, byli by umístěni zpět na hospicové lůžko.

Jako občanské sdružení nemohl hospic požádat o dotaci na rekonstrukci. Ta přitom bude stát 3,2 milionu korun. Půl milionu však stále chybí.
„Všechny peníze jsme postupně nastřádali z darů, za něž moc děkujeme. I když se chybějící částka zmenšuje, dárci jsou nám vítáni,“ říká ředitel Pavel Česal.

Krátce před Vánocemi například věnoval jeden ze štědrých dárců sto tisíc korun na vybavení pokojů se sociálními lůžky nábytkem, další pak zdarma veškeré elektrospotřebiče.

„Koncem roku dárců vždy přibývá a bývají štědřejší. Většinou mezi ně patří ti lidé, kteří už u nás někdy měli někoho ze svých nejbližších. Jeden z nich uspořádal na svém pracovišti dražbu drobných výrobků, jejíž výtěžek, 25 tisíc korun, nám před několika dny předal,“ zmínil Pavel Česal.

„Chci ale poděkovat i městům a obcím, které hospici až do této doby finanční dary menší či větší posílají. Jsme opravdu rádi za každou korunu a vnímáme to i jako dík za naši práci,“ řekl ředitel Česal.

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je nestátním zdravotnickým zařízením, které slouží nevyléčitelně nemocným pacientům, nejčastěji s nádorovými onemocněními, a jejich rodinám. Jeho kapacita je 26 lůžek. Období vánočních svátků tráví někteří z pacientů doma, poté se sem vracejí.

Z výtěžku sbírek, které hospic pořádá, jsou nakupovány léky, které jdou nad rámec plateb zdravotních pojišťoven. Nejinak tomu bude i v případě té poslední, která probíhala 23. prosince na Dómském náměstí v Litoměřicích a byla součástí Živého betlému.

Z kostýmovaného představení o Kristově narození, které každoročně připravují členové Sdružení pro založení a podporu hospice Litoměřice, zaměstnanci Hospice sv. Štěpána, jejich přátelé a děti, se stala tradice. Biblický příběh, jehož ústřední postavou – malým Ježíškem – byl letos čtyřměsíční František Kroupa z Terezína, tu zazněl již pojedenácté.

„Tím prvním záměrem bylo uspořádat Živý betlém jako benefiční akci v době, kdy se o hospici začalo teprve mluvit. Chtěli jsme dát lidem v Litoměřicích vědět, že se tu bude hospic stavět a chtěli jsme na něj vybrat nějaké peníze,“ řekla Monika Marková, pod jejímž režijním vedením představení během adventu vznikalo. „Dnes chceme především připomenout, že Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista,“ dodala.