Sedmnáctého prosince v 10 hodin se celá naše škola sešla v kostele na adventním koncertu, který připravily děti třetích a čtvrtých tříd pod vedením učitele Ivana Kožíška. Zazněly známé i méně známé koledy.

Děti se na koncert připravovaly přes měsíc ve svém volném čase, scházely se každé úterý a pátek v sedm hodin ráno. Tímto děkujeme Bronislavu Milanu Čigášovi O.Praem., že nás do kostela v Bohušovicích pustil.

Osmnáctého prosince v 19 hodin stejný sbor vystoupil i pro naše důchodce na jejich předvánočním setkání, které pro ně připravil městský úřad.
Devatenáctého prosince žáci páté třídy s učitelkou Pavlou Daňkovou připravili na náměstí živý obraz „Narození Ježíška v Betlémě“. Na začátku všechny pozdravil a popřál všem hezké Vánoce starosta Bohušovic Ivo Hynl.

Ježíškovi se přišla poklonit každá třída a zazpívala mu koledu. Slovo si vzala ředitelka školy Libuše Johanovská a popřála také všem hezké Vánoce.
Sbor dětí zazpíval koledu a všichni se rozešli do tříd. Děkujeme manželům Čapkovým a paní Matulové za zapůjčení živých zvířat.

S letošním adventem jsme se rozloučili písní Johna Lennona Happy Christmas, ve které John zpíval o zastavení všech bojů, o Vánocích pro všechny lidi na světě – pro bohaté i chudé, pro černé a bílé, pro žluté a rudé.

„Tak hodně veselé Vánoce a šťastný Nový rok, doufejme, že bude dobrý bez všeho strachu,“ přejí všem žáci a učitelé Základní školy v Bohušovicích nad Ohří.

Autor: Mgr. Ivan Kožíšek