K Vánocům tu od něj dítě dostává darem jeden tisíc korun, důchodce také a stejnou částku starosta naděluje i za udržování pořádku kolem domu. Už zhruba 15 let. Druhým rokem tu ale nadělují i zastupitelé. Dva tisíce korun dostane ten majitel domu, který, jak řekl starosta, má k obci dobrý vztah.
Kdo peníze dostal a kdo ne, není veřejně známo. „Seznam těchto lidí nebyl vyvěšen na žádné úřední desce, takže se k němu nikdo vyjádřit nemohl,“ říká zastupitel Stanislav Beneš.

Z poskytovaných darů neviděl ani korunu. Přitom má děti, je důchodce a kolem domu uklízí. „Ani pro děti, ani jako důchodce a ani za úklid,“ odpověděl na dotaz Deníku, zda také dostal finanční dar. Beneš totiž několikrát poukázal na neprůhlednost kolem vedení obce Lhotka nad Labem.

Ta kvůli vyplácení „darů“ z obecního rozpočtu (tzv. držhubného) občanům za to, že se nevyjadřují vůči obci a jejímu vedení kriticky, za konání neveřejných jednání zastupitelstva, z nichž jsou vyloučeni opoziční zastupitelé, a za bezobsažný web, který ani přes upozornění nemá informace povinné dle zákona, „zabodovala“ a skončila v hodnocení úřadů nezávislými odborníky na 1. místě.

Neposkytnutí kopií výplatnic finančních darů, což jsou dotace z veřejných peněz, odůvodnil starosta Jaroslav Pošva tím, že se jedná o tajné informace. Vyžadování dokumentů opozičními zastupiteli označil za buzeraci úřadu.

„Popsaná praktika je pravděpodobně trestným činem neoprávněného nakládání se svěřenými prostředky. Do působnosti obce nepatří odměňování občanů za jejich „chování“ ve vztahu k obci, resp. k jejímu vedení. Základní práva (včetně svobody projevu) jsou nezadatelná, tedy se jich nelze ani dobrovolně vzdát. Jde o jeden z nejbizardnějších případů zásahů do svobody projevu,“ shodli se v hodnocení odborníci.

Spolu s dalšími dary, například na ekologické topení, letos Lhotka nad Labem (285 obyvatel) vydá z rozpočtu 670 tisíc korun. V příštím roce to má být až 700 tisíc korun.