„Jedná se o přestupek, za který byly uděleny blokové pokuty do výše dvou tisíc korun,“ přiblížil Jaromír Galia, vedoucí dopravního inspektorátu v Litoměřicích.

Znečistěná komunikace výrazným způsobem snižuje bezpečnost provozu. Společnost Lovochemie již přislíbila nápravu. „Pro Lovochemii je tato situace zcela nepřípustná, a proto vyzvala společnost PREOL, a.s., která je investorem nové jednotky MEŘO, stejně jako své stavební subdodavatele pro související stavby, aby neprodleně zajistili nápravu. PREOL v současné době při řešení tohoto stavu komunikuje se Správou a údržbou silnic Litoměřice,“ uvedla Irena Vodičková, mluvčí lovosické Lovochemie.

Jak dále upřesnila, vedení PREOL podniklo razantní kroky vůči všem dodavatelům staveb v areálu a uložilo okamžitě zajistit následující opatření: povinné čištění vozidel při výjezdu ze stavby a zákaz výjezdu znečištěných vozidel z areálu Lovochemie na komunikaci 1/15, snížení provádění pozemních prací během nevhodných klimatických podmínek na minimum a případně i omezení počtu vozidel, kterým bude umožněn vjezd a výjezd z areálu.

„Zároveň probíhá jak na silnicích uvnitř areálu, tak na venkovní komunikaci průběžné čištění povrchu vozovky. Společnosti Lovochemie i PREOL se veřejnosti omlouvají za vzniklou situaci a udělají v rámci technických možností takto rozsáhlé stavby a klimatických podmínek vše pro účinnou nápravu,“ dodala na závěr Irena Vodičková.