Od nápadu k projektu
Při tradiční mikulášské výzdobě tříd a chodby se zrodila myšlenka vytvořit čerty různými výtvarnými technikami. V tu chvíli přicházel nápad za nápadem, až vznikl projektový den s čertovskou tematikou.

Jak jsme začaly
V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností začalo naše „čertovské řádění“. Objevovali se čerti opravdu pekelní a strašidelní, ale i legrační, roztomilí až poťouchlí. Protože dětská fantazie nezná mezí, ze všech koutů na nás vykukovali, mračili se, zlobili se i šklebili čerti prostřihovaní, malovaní, vyrobení z vlny, vyškrabovaní z tuše i vytvarovaní z modelíny.

Čertovská výuka
Vše začalo už ráno. Děti přišly v maskách čertů, čertíků a čertic. Když usedly do lavic, čekal je první čertovský úkol. V hodině českého jazyka psaly slohovou práci na téma popis čerta. Děti se do práce vrhly s takovou chutí a vervou, že se v mnohých pracích objevily i jejich vlastní povahové rysy.
V hodině matematiky žáci řešili společně i samostatně slovní úlohy s čertovskou tematikou. Všichni projevili takovou aktivitu a zájem, že sami vymýšleli obdobné úkoly pro své spolužáky.

„Pekelné rejdění“ je natolik zaujalo, že i při hodině anglického jazyka si sami vyhledávali ve slovníku potřebné výrazy (čert, peklo, kotel, hříšník atd.) a sestavili si krátké povídání.

„Rejdění“ v pravém slova smyslu
Další částí projektu byly různé hry a soutěže, které jsme pro děti připravily. Ve třídách a na chodbě házely míčky do čertovské tlamy, hrály tzv. Kimovu hru (tiskaly čertíky do šachovnice, přetahovaly se lanem, skládaly rozstříhaný čertovský obrázek, doplňovaly rýmy do říkanky o čertech, hrály tzv. foukaný fotbal, přenášely pingpongový míček na pálce a závodily v pytlích).

Vyvrcholením celého dne byla čertovská diskotéka. Její součástí bylo i vyhodnocení nejlepších a nápaditých masek.

Učitelky 4. a 5. ročníků ZŠ Školní v Roudnici nad Labem