Poslední zmiňovaný připadá na 13. listopadu a pro žáky 2. stupně ZŠ Ladova v Litoměřicích se stal na jeden týden klíčovým tématem. V době, kdy stále hovoříme o toleranci, ať již k etnickým či náboženským skupinám, se nesmí zapomínat ani na skupiny spoluobčanů, kteří mají nějaký zdravotní handicap. A právě Den nevidomých je skvělou příležitostí, jak se pokusit dnešním teenagerům tuto problematiku přiblížit. Samotný projektový týden ke Dni nevidomých, kdy se téma nevidomých prolínalo všemi předměty, probíhal od 3. do 7. listopadu. V souvislosti s touto akcí absolvovali v průběhu října a na počátku listopadu všichni žáci 2. stupně exkurzi v organizaci Tyfloservis, sídlící v Ústí nad Labem.

V sídle Tyfloservisu nás velice přátelsky přivítali. Seznámili nás krátce s historií této pomáhající organizace, rovněž se širokým spektrem služeb, které organizace nabízí. Žáci zde získali informace např. o výcviku slepeckých psů, o tom, jak psi dokážou nevidomým pomoci, o nástrahách cestování ve městě, ať již pěšky, či dopravními prostředky, o dalších problémech, které nevidomým život přináší, ale i o tom, čím si mohou svůj život nevidomí usnadnit.

Pro větší představivost si žáci vyzkoušeli mnoho různých brýlí simulujících slepotu nebo různé další oční vady. Rovněž měli k dispozici fotografie, tentýž záběr viděný očima lidí s různým zrakovým postižením. Snad nejzajímavější během exkurze byla možnost prohlédnout si a zároveň také vyzkoušet spoustu pomůcek pro nevidomé. Takto jsme měli možnost vidět např. hodinky či mobil pro nevidomé, „počíst si“ v knize psané Braillovým písmem, zkusit psát na stroji pro nevidomé, prohlédnout si nejrůznější lupy, třeba i kamerové nebo počítačové, vyzkoušet si snímač barvy a světla, hlásič hladiny atd.

Zjistili jsme, jak nevidomí rozeznávají mince a bankovky. V samotném závěru jsme si pak vyzkoušeli chůzi se slepeckou holí, zavítali jsme do kuchyňky uzpůsobené pro slepé, kde jsme si mohli vyzkoušet třeba nalít poslepu vodu do hrnku. Z ohlasů bylo zřejmé, že tato exkurze zaujala velkou část žáků. Nejenže byla velice poučná, ale zejména zajímavá. Myslíme, že většině z nás s ohledem na tuto problematiku se teprve v Tyfloservisu otevřely oči….
Týdenní téma – nevidomí nebo lidé se zrakovým postižením – bylo také učiteli zapojeno do jednotlivých vyučovacích hodin. Například v tělesné výchově si žáci vyzkoušeli pohybové dotykové hry s vyloučením zraku, v hodinách českého jazyka si přečetli příběhy psané životem lidí se zrakovým postižením apod.

Úspěšnému zakončení projektu dominovaly páteční prožitkové dílny. Všichni žáci ten den měli zavázané oči, aby se vžili do pocitu lidí se zrakovým postižením. Mohli si tak projít trasu plnou překážek se „slepeckou holí“. Dále navštívili hmatovou dílnu, kde byli odkázáni jen na svoje ruce. Pokoušeli se poskládat různé plastické obrázky či rozeznat tvary a materiály.

Své znalosti Braillova písma si žáci ověřili ve třetí dílně, ve které se každý zúčastněný podepsal a přečetl větu v Braillově písmu s pomocí tabulky.
Posledním zážitkem a troufám si říci, že nejsilnějším, byla beseda s Romanou. Romana přijala pozvání na naši školu, za což jsme velmi vděčni. Žákům přiblížila problematiku nevidomých na praktických ukázkách a na vyprávění ze svého života. Atmosféru v této dílně nelze vystihnout pouhými slovy, žáci ji však hltali plnými doušky. Romana jim ukázala, jak silnou je osobností bez ohledu na svůj handicap.

V průběhu jednotlivých dílen každá třída zpracovávala materiály ke svému tématu (například sport nevidomých, organizace a festivaly, Braillovo písmo, vodící psi apod.) a tvořila výstupy v podobě informační tabule. Tyto tabule můžete zhlédnout po dobu čtrnácti dnů ve vestibulu naší školy ZŠ Ladova.
Co říci závěrem? Doufáme, že si naši žáci touto akcí rozšířili povědomí o životě a potřebách lidí se zrakovým postižením. Budou umět nabídnout pomocnou ruku a dále prohlubovat pozitivní vnímání lidí s handicapem.

Autorky: J. Housková, L. Wasylyszynová

POZOR! Nová možnost pro školy na Litoměřicku!

Jelikož se na novinové straně Čtenář-reportér téma „Ze školních lavic“ stalo jednoznačně nejpopulárnějším, rozhodli jsme se pro školáky či jejich učitele připravit tuto novinku - rubriku ŠKOLÁCI!
Byli jste na zajímavé stáži, či výměnném pobytu? Máte spoustu pěkných fotografií z projektového dne či výletu a rádi byste se o ně podělili? Není v této chvíli nic jednoduššího, než přijít k nám do redakce na Mírové náměstí a přinést CD s fotografiemi a zpracovaným článkem vypovídajícím o snímcích. Následně si na těchto webových stránkách www.litomericky.denik.cz budete moci prohlédnout fotogalerii z vaší akce nejen vy, ale třeba i vaši kamarádi z druhého konce světa.
Jako druzí využili této možnosti školáci ze ZŠ Na Valech, kteří nám poslali své fotografie z podzimních akcí. Kdo bude další? Proto neváhejte! Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle 724 482 870!
POZOR: Fotografie můžete posílat i mailem na adresu reporter.litomericky@denik.cz, ale musíte je ROZMĚROVĚ ZMENŠIT!!! Jedno foto by mělo mít 150-250Kb!!! Poté je posílejte po několika kusech, tak, aby jeden mail pokud možno nepřesáhl 3Mb!!!