Ve zcela zaplněném kostele sv. Jakuba v Litoměřicích, kde biskup Jan první adventní neděli sloužil pontifikální mši svatou, ho přivítal generální vikář Biskupství litoměřického Karel Havelka. Biskup Jan připomněl symboliku adventního věnce – světlo svíčky jako Krista – světlo národů a světlo duše, kruhový tvar věnce jako jednotu lidí s Bohem.

„Větvičky, z nichž je věnec uvázán, jsou symbolem toho, abychom nežili izolovaně a pomáhali si navzájem,“ zdůraznil biskup Jan. Do kostela sv. Jakuba, kde kvůli dlouhodobým opravám farního kostela Všech svatých na Mírovém náměstí mše probíhala, se podle svých slov vrátil po 38 letech, kdy v Litoměřicích studoval a kdy zde spolu s ostatními bohoslovci nahrál chorální latinské zpěvy.