„Jsme zásadně proti tomu, aby jakákoliv stavební činnost kolem mostu ve Vchynicích začala dříve, než bude vybudován obchvat u Lovosic. Logická varianta, které se bojíme a se kterou nesouhlasíme – že by byla v souvislosti s výstavbou mostu ve Vchynicích uzavřená ta část komunikace E 55, která vede od konce dálnice D8 směrem na Vchynice a dál na Velemín, a veškerý provoz by byl veden přes Holoubkov. Slyšeli jsme, že se o této variantě uvažovalo,“ protestovala asi stovka nespokojených obyvatel Lovosic ve čtvrtek v Lovoši na jednání zastupitelstva.

Zajímalo je jediné: co brání tomu, aby se se stavbou malého obchvatu začalo. Podle vedoucího lovosického odboru dopravy Jiřího Boučka nabude stavební povolení vydané na tuto přeložku právní moci už v nejbližších dnech. Pokud se neodvolají ekologičtí aktivisté, kteří jsou účastníky řízení, bude poté její stavba zahájena.

„Miroslav Patrik z Dětí Země i Lubomír Studnička, který zastupuje Společnost ochránců životního prostředí Litoměřice, mi přislíbili, že se proti stavenímu povolení neodvolají,“ řekl starosta Lovosic Jan Kulhánek, který se před dvěma týdny s Lubomírem Studničkou osobně sešel, s Miroslavem Patrikem jednal telefonicky.

„Odvolání nebudeme podávat, z naší strany k tomu není důvod. Nemáme žádné věcné námitky,“ potvrdil Deníku Miroslav Patrik.

Odvolání ekologických aktivistů výstavbu obchvatu brzdilo. Několikrát napadli povolení, které by dovolilo vykácet několik stromů a žádat o stavební povolení právě na malou přeložku, která by dovolila nákladní dopravě objet lovosickou čtvrť Holoubkov a napojit se zpět na silnici směrem na Velemín.
Starosta Jan Kulhánek důrazně odmítl, že by někdo z ekoaktivistů mohl dostat oplátkou za svůj příslib nějaký sponzorský dar.

Obchvat má být hotov do června
„Jsme schopni přeložku postavit za tři až čtyři měsíce, pokud budou vhodné klimatické podmínky. Nejpozději do 30. června 2009,“ řekl v Lovoši Pavel Lány, vedoucí technického dozoru pro stavbu 0805 dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehovice. Potvrdil, že jakmile Ředitelství silnic a dálnic ČR získá stavební povolení, budou stromy vykáceny a staveniště předáno stavebním firmám.

Pro nákladní dopravu má být průjezd přes Holoubkov zakázán. „Veškerá nákladní doprava bude během výstavby mostu ve Vchynicích vedena podle Labe po silnici I/30,“ řekl Lány.

Lovosičtí zastupitelé nakonec uložili vedení města projednat s krajským úřadem a ŘSD to, aby nebyla uzavřena D8 ve stávající trase dříve, dokud nebude vybudován obchvat. „Usnesení zastupitelstva budeme respektovat,“ dodal Pavel Lány.