Ploskovice
Rekonstrukcí krovu a snížením střechy o zhruba 3,5 metru byla odstraněna přestavba z druhé světové války, kdy pokoje v půdním prostoru poskytovaly ubytování členům Hitlerjugend, kteří zde měli školu. Střecha je teď plošší a zároveň částečně schovaná za atikou a kamenickými prvky.

Opravy ale čekají celý objekt, včetně výměny oken a podlah. Podle kastelánky Jany Zimandlové bude Úřednický dům sloužit potřebám správy zámku a servisu pro návštěvníky.

Letos tu probíhaly i práce na odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace a opravy odvodňovacího systému pod grottami kvůli vzlínání vlhkosti do stěn zámku.

„Na základě výsledku průzkumu podzemních vodních systémů byla v letošním roce provedena přeložka splaškové kanalizace a opravy jednotlivých úseků kanalizace arkád, které nebylo nutné provádět důlní technikou. Tím byla dokončena rekonstrukce stávající kanalizace a v příštím roce bude realizována odvodňovací štola pod arkádami jako finální část rekonstrukce vodních systémů,“ sdělil Alexander Gabriel, provozně ekonomický náměstek Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Ústí nad Labem.

Libochovice
Na zámku v Libochovicích se letos podařilo opravit stropy středových místností druhého patra východního křídla. Příští rok budou opraveny zbylé prostory a zpracována projektová dokumentace oprav stropů navazujícího severního křídla.

Financování
Financování převažuje z Programu záchrany architektonického dědictví. Z něho letos šlo i 3,2 milionu na opravu střechy v Ploskovicích a jeden milion na opravu stropů v Libochovicích. Podle Gabriela ministerstvo kultury v následujících dvou letech postupně uvolní pro ploskovický zámek 14,7 milionu korun na obnovu arkád.