Město nechalo provést rozsáhlou úpravu kina (instalaci vícekanálového prostorového ozvučení a rekonstrukci elektroinstalace, hlediště, sociálního zařízení, výmalbu, opravu oken a fasády budovy) k 50. výročí otevření širokoúhlého kina v Bohušovicích nad Ohří.

„Kromě kina tu lidem moc kultury nabídnout nemůžeme, a protože má místní kino tradici a my chceme, aby dále pokračovala, rozhodlo zastupitelstvo o rekonstrukci,“ vysvětlil městský tajemník Martin Kratochvíl.

„Mládeži tím nabízíme možnost trávit volný čas jinak než třeba po restauracích,“ dodal.

Celková výše nákladů na rekonstrukci činí zhruba 1,5 milionu, přičemž se městu podařilo získat účelovou dotaci z prostředků ze Státního fondu České kinematografie ve výši 350 tisíc korun.

Od vylepšení technologického zázemí kina si radnice slibuje možné zvýšení jeho návštěvnosti. Už proto, že v Lovosicích a Terezíně městské kino není a v Libochovicích ho kvůli nerentabilnímu provozu před rokem zrušili.

Bohušovice nad Ohří dotují z městského rozpočtu provoz kina částkou přibližně 400 tisíc korun ročně. Představení tu probíhají mimo pauzu o letních prázdninách dvakrát týdně, jedno představení průměrně navštíví čtyřicet diváků. Ve čtvrtek byl provoz zrekonstruovaného kina slavnostně zahájen pohádkou Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka.