Ústav pro studium totalitních režimů nejspíše zůstane v Praze, umístění Centra translantační medicíny do Litoměřic a Terezína experti EU nedoporučili.
Pro celkovou revitalizaci města se ale připravuje řada dalších slibných projektů, které jsou součástí strategie města na období 2008 až 2010, a jednání o využití jak bývalých armádních objektů, tak pevnostního systému stále probíhají.

Nově se například uvažuje o tom, že by objekt bývalé vojenské nemocnice na Krétě přebudovala ústecká společnost TORNERO s.r.o. za pomoci dotace na sanatorium pro seniory se sníženou pohyblivostí.

„O objekt staré vojenské nemocnice, jízdárny a o část pevnostního systému kavalír 8 projevil zájem Památník národního písemnictví ČR, který by tu chtěl vybudovat své zázemí, zejména depozita, archiv a podobně, prostory kavalíru 8 by využíval pro účely výstavnictví,“ sdělil tajemník městského úřadu Miloslav Kubíček s tím, že s ohledem na rozsáhlost objektu jedná vedení města s ministerstvem kultury.

Objekt bývalé ubytovny by měl být po rekonstrukci využíván jako dům pro seniory se stálou pečovatelskou službou, s kapacitou zhruba 50 osob. Celkové náklady jsou odhadovány na 40 milionů korun. Počet míst bude podle radnice upřesněn až s ohledem na možnost čerpání dotace.

Například s objektem Dělostřeleckých kasáren se počítá jako s ubytovací, případně vzdělávací kapacitou. Podnikatelský institut Pyramida s.r.o. tu uvažuje o možnosti otevřít zde Vysokou školu aplikované psychologie a zahájit výuku již od října příštího roku. Dočasně by ale zřejmě musela sídlit v pronajatých prostorách kulturního domu a ubytovací prostory mít v Magdeburských kasárnách.

Projekt Střediska humanitních studií se zaměřením na studia dějin holocaustu umístěný do kavalíru 4 je projednáván s vedením Ústeckého kraje.
Využití objektů je podle radnice v některých případech modelové a vychází z předběžných jednání s potencionálními zájemci či investory.

„Postupně je budeme upřesňovat, aby mohly být zahájeny práce na přípravě projektových dokumentací a současně i žádosti o financování,“ uvedl Milostav Kubíček.

Jak zdůraznila starostka Růžena Čechová, podle strategického plánu zpracovaného pro následující dva roky je prioritou města, podle postupně zpracovávané projektové dokumentace, výstavba kanalizace v lokalitách města – Krétě (náklady představují částku 4 miliony korun), Nových Kopistech (40 milionů korun), Počaplech (20 milionů korun) a rekonstrukce přípojek v Terezíně (22 milionů korun).