Co máme za sebou? Vyrazili jsme vlakem na houby do Stvolínek. Při sobotní výpravě soutěžili v pouštění a výrobě draků. S rodiči si grilovali buřtíky na školní zahradě. Proběhla „Strašidelná diskotéka“ a „Dušičkový den“. Děti ze 2. a 3.třídy podnikly Cestu do pravěku na třídenním výjezdu do Lhotska. Šesťáci strávili týden v Mariánské na ozdravném pobytu. Mimo jiné pokořili horolezeckou stěnu a některé vrcholy Krušných hor. Žáci 4. a 5. tříd absolvovali exkurzi do Planetária Most a chomutovského zooparku.

Proběhl projektový Den prevence, kdy je pro všechny třídy připraven zajímavý program, na kterém se podílí policie, hasiči, Červený kříž a řada neziskových organizací. Již dvakrát jsme přivítali kamarády z litoměřických mateřských školek. Prohlédli si domácí mazlíčky našich žáků. Podruhé ocenili pestrý program Dne otevřených dveří. Zasportovali si v tělocvičně, vyzkoušeli interaktivní tabuli, zhlédli představení dětí z 1.stupně…
Teď už se těšíme nejen na Vánoce a prázdniny, ale i na další akce.

Autorka: Lenka Matoušovská


POZOR! Nová možnost pro školy na Litoměřicku!

Jelikož se na novinové straně Čtenář-reportér téma „Ze školních lavic“ stalo jednoznačně nejpopulárnějším, rozhodli jsme se pro školáky či jejich učitele připravit tuto novinku - rubriku ŠKOLÁCI!

Byli jste na zajímavé stáži, či výměnném pobytu? Máte spoustu pěkných fotografií z projektového dne či výletu a rádi byste se o ně podělili? Není v této chvíli nic jednoduššího, než přijít k nám do redakce na Mírové náměstí a přinést CD s fotografiemi a zpracovaným článkem vypovídajícím o snímcích. Následně si na těchto webových stránkách www.litomericky.denik.cz budete moci prohlédnout fotogalerii z vaší akce nejen vy, ale třeba i vaši kamarádi z druhého konce světa.

Jako druzí využili této možnosti školáci ze ZŠ Na Valech, kteří nám poslali své fotografie z podzimních akcí. Kdo bude další? Proto neváhejte! Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle 724 482 870!

POZOR: Fotografie můžete posílat i mailem na adresu reporter.litomericky@denik.cz, ale musíte je ROZMĚROVĚ ZMENŠIT!!! Jedno foto by mělo mít 150-250Kb!!! Poté je posílejte po několika kusech, tak, aby jeden mail pokud možno nepřesáhl 3Mb!!!