O uzákonění této podoby vyplácení dávek se diskutuje nejen na půdě parlamentu, jen několik kroků od zavedení tohoto systému jsou některá města na Litoměřicku. „Velice vážně o tom uvažujeme. Minimálně část podpory bychom v podobě stravenek chtěli v budoucnu vyplácet. Považujeme tento systém za dobrý a smysluplný. Čekáme, až to bude podpořeno zákonem,“ sdělil Antonín Šimral, místostarosta Štětí.

Na dokončení legislativního procesu v záležitosti vyplácení podpory v podobě stravenek čekají také další města, která je v budoucnu nejspíše zavedou. „Tuto problematiku nyní řešíme. Vím, že se takový systém chystá, zatím však není jisté, kolik procent z příspěvku na živobytí by formou stravenek mělo být vypláceno a kdy se s tím mělo začít. Čekáme na konkrétní zákon,“ potvrdil Martin Burian, tajemník lovosického městského úřadu.

Naopak vyplácení stravenek místo hotovosti zatím nechystají Litoměřičtí. „V tuto chvíli o tom neuvažujeme, je však možné, že nám tato povinnost bude dána zákonem,“ uvedl litoměřický místostarosta Jiří Landa.

Roudnická místostarostka Eva Bulasová považuje za optimální systém, který je nyní v Roudnici nastaven. „Osvědčil se nám způsob vydávání objednávek. V případě stravenek vždy existuje nebezpečí, že budou kupony prodávány hluboko pod cenou jen kvůli tomu, aby se jejich majitelé dostali k hotovosti,“ říká místostarostka.

„Část podpory vyplácíme v objednávkách, které lidé mění v prodejnách za zboží. Tento systém se nám zdá optimální, protože nemůže dojít ke zneužití poskytnutých peněz a na faktuře od konkrétního obchodu pak vidíme, co lidé nakoupili. Že nešlo například o alkohol a podobně,“ vysvětluje Monika Legnerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví roudnického městského úřadu.

Systém vyplácení stravenek místo hotovosti již funguje například v Litvínově nebo Kladně. Dosud se shledal s poměrně pozitivními výsledky. Podle zástupců uvedených měst klesla nezaměstnanost a využívání sociálních dávek se zefektivnilo.

Hlavním důvodem pro zavedení tohoto systému je totiž odstranění situací, kdy člověk, který má na podporu nárok, ji například po několika hodinách od získání propije, nebo prohraje v hracích automatech.

Stravenky totiž opravňují jejich držitele k nákupu potravin, školních potřeb, nebo například drogistického zboží. Mají zajistit, aby vydané prostředky byly použity skutečně na zajištění nejnutnějších potřeb. Diskuze ohledně zavedení stravenek v parlamentu ještě neskončila, je však možné, že případný odsouhlasený zákon bude jejich zavedení nastavovat již od 1. ledna 2009.