Dobré ráno, vítejte u on-line přenosu ze svěcení dvacátého biskupa litoměřického. Celou akcí Vás budou provázet Radim Tuček, Jana Michálková, Ivo Chrástecký a fotograficky Karel Pech.

9.00 - Bílé Litoměřice se probouzejí do nevšedního dne. Je to vidět již na první pohled. Náměstí a jeho přilehlé ulice jsou plné věřících, kteří míří do katedrály sv. Štěpána.

9.06 - Brány katedrály se otevřely v 8 hodin. Již nyní, téměř hodinu před začátkem dnešního svěcení, jsou v katedrále stovky věřících. Další stále míří na Dómské náměstí nebo se vítají a povídají si před katedrálou.

9.18 - Katedrálou znějí tóny varhan, sboristé si ještě zkoušejí písně, které budou náplní biskupského svěcení.

9.29 - Dveře se v katedrále netrhnou. Stále sem míří další a další věřící. Otázkou je, zda kapacita katedrály pojme všechny, kteří do Litoměřic jeli třeba i stovky kilometrů.

9.40 - "Přijeli jsme se rozloučit s naším generálním vikářem českobudějovické diecéze Janem Baxantem, vaším novým biskupem. Přijeli jsme ze solidarity s litoměřickou diecézí, protože víme, že vaše farníky bolelo, že Pavel Posád odešel k nám," říká Jiřina Bálková z Českého Krumlova.

9.48 - Do katedrály neustále míří další věřící. Přijeli i ze zahraničí. "Na dnešní slavnost biskupského svěcení mě pozvali kamarádi z Prahy. Zdá se mi, že je to velká radost účastnit se takové slávy a pomodlit se za nového biskupa," svěřila se Urszula Wiatr z polského Krakowa.

9.50 - "Přijíždím z Plzně, kde jsem byla na návštěvě a kde mi o slavnosti řekli. Biskupské svěcení uvidím poprvé v životě. Těším se na úžasný duchovní zážitek," řekla Anna Zsillová z Košic - Šaca.

10.00 - Za zvuků varhan přichází průvod biskupů z budovy biskupství. Při vstupu liturgického průvodu do katedrály je zpívána píseň Jezu Kriste, štědrý kněže. Zpívá litoměřický chrámový sbor, varhaník: Jaroslav Pulda.

10.06 - Kardiniál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, vítá jako metropolita církve všechny přítomné.

10.12 - Jeden z jáhnů ukazuje sboru konzultorů diecéze litoměřické Apoštolský list o jmenování biskupa, za přítomnosti kancléře diecézní kurie, který jej uložil do akt. Apoštolský list je přečten latinsky a česky.

10.15 - Probíhá bohoslužba slova…

10.22 - Probíhá obřad svěcení. Po přečtení evangelia uložit jáhen knihu evangelií znovu na oltář, kde zůstane do chvíle, kdy bude při obřadu svěcení vložena na hlavu nového biskupa. Věřící zpívají latinský hymnus Veni, Creator Spíritus..

10.26 - Biskup Jan Baxant v doprovodu dvou asistujících kněží předstoupil před kardinála Miloslava Vlka a pozdravil jej úklonou.

10.29 - Čte se pověřovací listina.

10.35 - Homilie - kázání. Vede ho arcibiskup Mons. Jan Graubner, hlava olomoucké arcidiecéze a předseda České biskupské konference.

10.44 - Kardinál Miloslav Vlk přistoupil k samotnému obřadu svěcení, které začíná slibem nového biskupa. Ten na jeho jednotlivé otázky odpovídá svým ano. Vyjadřuje tak svobodný souhlas se závazky vyplývajícími ze služby biskupa.

10.51 - Na jáhnovu výzvu přítomní poklekli a zpívají se Litanie ke všem svatým.

10.58 - Obřad pokračuje vkládáním rukou, které je spolu s konsekrační modlitbou podstatným prvkem udílení svátosti kněžství, jejího třetího stupně - biskupského svěcení. Vkládání rukou biskupů, nástupců apoštolů, doprovází tichá prosba k Duchu svatému.

11.04 - Probíhá konsekrační modlitba. Pronáší ji kardinál Miloslav Vlk. Během ní jsou kolem něj shromážděni biskupové a jeden z jáhnů podává kardinálovi evangeliář, který vkládá otevřený na hlavu klečícího biskupa Jana Baxanta. Část konsekrační modlitby pronášejí všichni biskupové a spolusvětitelé společně, se sepjatýma rukama.

11.07 - Biskupské svěcení pokračuje doplňujícími obřady - mazáním hlavy Jana Baxanta křižmem, předáním evangeliáře a přijetím biskupských insignií: prstenu, mitry a berly.

11.08 - Katedrálou nyní zní dlouhotrvající potlesk novému biskupovi, který byl právě vysvěcen a usedl na katedru.

11.10 - Nový biskup vestoje přijímá od kardinála Vlka a ostatních biskupů políbení pokoje.

11.15 - Za zpěvu žalmů přinášejí děti biskupu Janu Baxantovi obětní dary. Tím začíná eucharistická bohoslužba.

11.25 - Nový litoměřický biskup Mons. Jan Baxant zahájil první eucharistickou modlitbu, vzpomínkou na živé pokračoval kardinál Miloslav Vlk, vzpomínkou na svaté apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Po něm pokračuje další biskup a poté se zapojují koncelebranti. Bohoslužba oběti vrcholí proměňováním přinesených darů.

11.30 - Po vzpomínce na zemřelé českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura a arcibiskupa Jana Graubnera byla eucharistická modlitba zakončena pozdvihováním proměněných darů.

11.38 - Probíhá svaté přijímání kněží, biskupů a věřících.

11.52 - Proběhla modlitba po přijímání, Mons. Jan Baxant přijímá mitru a berlu a doprovázen apoštolským nunciem Mons. Diegem Causerem a českobudějovickým biskupem Mons. Jiřím Paďourem prochází katedrálou a všem žehná. Přitom se zpívá hymnus "Bože chválíme tebe".

11.58 - Začaly projevy. První drží Mons. Diego Causero, vyslanec Vatikánu.

12.05 - Pokračují projevy, mimo jiné krátce promluvili arcibiskup Mons. Jan Graubner a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

12.10 - Nový biskup přijal od věřících deset různě barevných růží, symbolizujících deset vikariátů.

12.22 - Po projevech oslovuje přítomné Mons. Jan Baxant. Vzpomíná mj. na své studium v Litoměřicích a vyznává se ze svého vztahu k městu Zahrady Čech, nyní svému novému působišti, kde nastoupil jako biskup litoměřické diecéze.

12.33 - Nový litoměřický biskup zdraví přítomné a ti od něj přijímají požehnání.

12.35 - Jáhen propouští shromáždění, zpívá se píseň "Tam, kde strmí církve skála".

12.38 - Liturgický průvod odchází z katedrály zpět do budovy biskupství. Na závěr se zpívá píseň "Budiž vděčně velebena".

12.44 - Také věřící pozvolna opouštějí katedrálu. Tímto se s Vámi loučíme a děkujeme, že jste s námi celé biskupské svěcení sledovali.