Letošní úvodní sezonu přitom všichni hodnotí jako úspěšnou. Z Litoměřic vyjíždějící loď Porta Bohemica s kapacitou 249 míst podle místostarosty Litoměřic Jaroslava Tvrdíka svezla od začátku května do konce října 17 tisíc pasažérů, přičemž během 121 plavebních dní s nimi absolvovala celkem 5124 plavebních kilometrů.

„Můžeme-li porovnávat, tak Drážďanská paroplavba v sousedním Německu, která disponuje třinácti loděmi, za 2007 vykázala 750 tisíc lidí. To znamená, že v přepočtu jsme jich my letos přepravili asi 2–3 procenta z budoucího možného potenciálu,“ je optimistou litoměřický místostarosta.

Šéf Ředitelství vodních cest ČR Miroslav Šefara uvedl, že je u nás vytipováno šest lokalit, kde by mělo nově vzniknout zázemí pro osobní lodní dopravu. Jednou z nich by měly být Píšťany, kde se počítá s vybudováním ochranného přístavu pro povodňové stavy. „Jde nám také o napojení na evropskou síť, protože individuální turisté by rádi dopluli do nové destinace,“ zdůraznil Miroslav Šefara.

Společnost Povodí Labe, která je správcem toku, má zpracovanou strategii rozvoje lodní dopravy a podle ní by měla z pohledu státu zajistit servis potřebný pro přistávání osobních dopravních lodí. Jde například o umožnění odběru odpadků, olejů, budování sociálních zařízení, určit na březích místa pro kempy a náplavky a podobně, jak upozornil ředitel závodu Dolní Labe Jindřich Zídek, jenž rovněž stál u zrodu nyní hodnoceného projektu. „V tomto ohledu by se měla zlepšit spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj,“ řekl Zídek.

V letošním roce sdružily před startem projektu prostředky, dohromady 950 000 korun, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Velké Žernoseky a Ústí nad Labem. Půl milionu šlo na provoz, zbytek na marketingové aktivity.

„Marketingová kampaň pro příští rok už probíhá,“ dodal Tvrdík. V roce 2009 přistoupí k projektu dalších pět obcí – na pravém břehu Nučnice (Křešice), Libochovany, Brná (Střekov) a na levém Libotenice a Dolní Zálezly, kde je plánováno vybudování malých přístavišť. Pravděpodobně v lednu vznikne Labská paroplavební společnost, do níž budou jednotlivé obce vkládat prostředky.

„Materiály ke vzniku této obecně prospěšné společnosti se nyní zabývají jejich zastupitelstva,“ řekl litoměřický místostarosta­.