Od ledna 2009 bude auty zahlcený výjezd z Lovosic směrem na Ústí. V samotném Ústí bude ve stejné situaci kruhový výjezd pod Větruší a Žižkova ulice.
Nákladní auta nebudou totiž moci využít silnici z Lovosic na Teplice přes Velemín, protože bude přerušena stavbou mostu ve Vchynicích. Všechny kamiony budou muset sjet z dálnice D8 na okraji Lovosic a přes kruhový objezd se vydat na cestu podél Labe do Ústí. Jinou šanci mít nebudou, pokud do konce června 2009 nebude vybudována provizorní přeložka silnice.

Nelze proto v Lovosicích vyloučit i paradoxní situaci, kdy vjezd a výjezd z kruhového objezdu bude řídit dopravní policie, pokud dojde k ucpání příjezdových tras ke kruhovému objezdu. Policie to nevylučuje.

Dopravní inženýr Vojtěch Pokorný z ústeckého ředitelství policie potvrdil, že komunikace I/30 podél Labe bude od ledna do června 2009 jedinou spojnicí, která z Lovosic nahradí uzavřený úsek na Teplicko.

„V případě dopravní nehody nebude možnost nehodový úsek objet. Leda ve směru na Most a Bílinu, ale schůdnost této varianty se prověřuje,“ uvedl Pokorný. Podle Karola Kočárka, vedoucího ústecké dopravní policie, enormně vzroste zátěž na silnici I//30 až na maximální mez.

Přeplněná silnice
Bude to znamenat zvýšené nebezpečí dopravních nehod? Na tuto otázku neumí nikdo odpovědět, protože to ukáže až praxe. Podle Pokorného možná dojde k paradoxu, že klesne počet dopravních nehod, protože bude doprava natolik zahuštěná, že nikdo nebude mít šanci předjíždět. Po silnici I/30 by se v tom případě vinul nekonečný a zpomalený řetěz aut.

Pavel Lány z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedl, že k tomu dojde kvůli stavbě objektu 202, jak je označen most Vchýnice. Na stavbu je již vydáno stavební povolení. Ekologičtí aktivisté se sice odvolali, ale Lány předpokládá, že do ledna by měl být problém vyřešen a bude zahájena stavba. Její ukončení je plánováno za dva roky.

Naděje čili přeložka
ŘSD si bylo vědomo nebezpečí zatížení Lovosic a silnice I/30 a proto navrhlo výstavbu malého obchvatu části Lovosic - Holoubkov. Obchvat by navedl automobily, včetně kamionů, na starou silnici I/8 ve směru na Velemín.

„Bohužel, výstavbu obchvatu brzdí zdlouhavé řízení. Bylo několikrát napadnuté a nebylo včas vydáno povolení, které by dovolilo vykácet část aleje a žádat o stavební povolení na malou objížďku. Jde o stavbu přeložky silnice v délce zhruba 300 metrů. Ta by dovolila nákladní dopravě objet lovosickou čtvrť Holoubkov a napojit se zpět na silnici směrem na Velemín,“ uvedl Lány.

Stavební povolení na objížďku bude vydáno příští týden, uvedl Jiří Bouček, vedoucí odboru dopravy městského úřadu v Lovosicích. Ačkoliv není bitva s ekoaktivisty skončena a probíhá ještě řada oficiálních jednání, předběžně Lány počítá s dokončením stavby přeložky nejpozději k 30. červnu 2009. Ale doufá, že skončí i dříve.

Z tohoto pohledu je od ledna zcela reálných šest hororových měsíců absolutního zahuštění dopravy na silnici I/30 podél Labe z Lovosic do Ústí.

D8 pokračuje tunely
Také ražbu tunelu Kubačka v Prackovicích nad Labem zpomalily protesty ekologických organizací. V současnosti je ražena levá tunelová trouba, směrem od pražského portálu. Hotový je první třicetimetrový úsek. „Ražené úseky budou sto dvacet a sto třicet metrů dlouhé, hloubené na ně navážou dalšími osmdesáti pěti metry,“ uvedl zdejší stavbyvedoucí Jaromír Hlávka. Kdy bude tunel dokončen zatím není jasné.