Není sadař, ani zahradník. Vysazování stromů je jeho koníček. Celý život prohlašuje, že stromy jsou jeho potomci. V těchto dnech má připraveno dvě stě lipek; založených, připravených k výsadbě. Zatím ale neví, kam s nimi. Letos na jaře vysázela parta dobrovolníků z Keblic pod nedalekým kopcem Humberk symbolických osmdesát přibližně osmiletých lip, které Josef Hlušička vypěstoval. „Z těch tisíců stromů při střízlivém odhadu přežila do dnešní doby sotva desetina,“ myslí si jeho syn Pavel. Přes svůj pokročilý věk je Josef Hlušička ve vysazování stromů stále aktivní a zároveň povzbuzuje mladé lidi, aby měli kladný vztah k přírodě. Před dvěma lety jeho úsilí ocenil i hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.