„Všichni zájemci o získání průkazu prohlížitele museli podstoupit školení a zkoušky. Průkazy a razítka by měly dorazit v příštích dnech. Ode dne získání průkazu může prohlížitel svou funkci vykonávat, i když oficiálně by tento systém měl začít fungovat od 1. ledna 2009,“ říká Adolf Rolínek, jednatel okresní organizace Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích a jeden z absolventů školení pro získání průkazu prohlížitele.

Nová funkce by měla být mezistupněm před veterinární prohlídkou a měla by tedy zjednodušit dosavadní systém. „Prohlížitelé jsou zkušené a proškolené osoby. Rozeznají, zda je zvíře nemocné, nebo ne. Pokud budou mít pochybnosti, jde odlovený kus na veterinární prohlídku. Pokud bude vše v pořádku, je určen ke spotřebě, nebo k obchodování,“ vysvětluje Petr Pilous, zástupce ředitele Krajské veterinární správy v Ústí nad Labem.

Prohlížitel tedy podle nového zákona musí zkontrolovat každý ulovený kus lesní zvěře v České republice. Bez potvrzení o kontrole se se zvěří nesmí obchodovat ani ji zpracovat v domácích podmínkách.

Význam prohlížitele zvěřiny pro mysliveckou praxi podle odborníků spočívá nejen v tom, že po jím provedené prvotní prohlídce ulovené zvěře nemusí být zasílány k veterinárnímu vyšetření do sběrných a prohlížecích míst.

Prohlídka ulovené zvěře prohlížitelem umožní myslivcům také legální přímý prodej zvěřiny konečným spotřebitelům podle nových právních ustanovení. To je zásadní změna oproti současnosti, neboť myslivci budou smět zvěř po prvotní prohlídce v místě oficiálně prodat či ji přenechat jiným osobám jako konečným spotřebitelům nebo do maloobchodních prodejen ve svém okolí, aniž by předtím musela projít mnohdy často vzdáleným sběrným a prohlížecím místem.