Rentgen z této budovy zmizí k 31. říjnu letošního roku. Společnost Quatusana s.r.o., která ho zde pět let provozuje, dostala od města k tomuto datu výpověď. Podle místostarosty Vladimíra Johna mají v prázdné budově probíhat přípravné práce.

Rentgen končí
„Už jsme zrušili smlouvy se zdravotními pojišťovnami a dali jsme výpověď dvěma laborantkám,“ říká lovosický lékař Ivan Kohout. Městem nabízené prostory po biochemické laboratoři v ulici Školní 3 jako nevyhovující Quatusana odmítla, pacienti, jen loni šest tisíc, budou muset na rentgen docházet do střediska u Lovochemie, nebo do litoměřické nemocnice.

Právě kvůli dojíždění pacientů do zdravotního střediska u Lovochemie začalo město platit městskou hromadnou dopravu. Ta je zatím ztrátová. Na konci roku rozhodnou o jejím osudu zastupitelé.

Čekají na 2. kolo
Celkové náklady na rekonstrukci Pfannschmidtovy vily mají dosáhnout výše zhruba 77 milionů korun, z toho město žádalo o 71 milionů korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osa – Regenerace a rozvoj měst, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. V prvním kole město neuspělo.

„Nyní musíme projektovou žádost přepracovat a požádat o dotaci v rámci této prioritní osy znovu. Předpokládáme, že bude druhé kolo výzvy vyhlášeno už v listopadu,“ sdělila Renáta Beranová z odboru regionálního rozvoje a správy města. „Kompletní projektovou dokumentaci, kterou musíme k žádosti přiložit, máme připravenou,“ dodala.

Začnou od střechy
Pokud město ve druhém kole dotaci získá, budou stavební práce zahájeny nejdříve na podzim příštího roku. „V první etapě je nutné samozřejmě začít střechou, statikou a odvlhčením. Další části budou členěny zejména na přístavbu požárního schodiště, výtahu a vstupního vestibulu, rekonstrukci vnitřních prostor budovy, rozvody nových instalací, konečné povrchové úpravy a nové napojení na inženýrské sítě,“ upřesnil Robert Paťcha z oddělení státní památkové péče.

Jako s památkou
Přestože objekt není kulturní památkou chráněnou státem, veškeré přípravné práce byly směrovány tak, jako by se o kulturní památku jednalo. Nejhodnotnější je bohatě zdobená fasáda s převážně kamennými či štukovými architektonickými články. Práce proto budou probíhat až restaurátorským způsobem.