Podle Petra Tendlera, lesního správce společnosti Lesy ČR na Litoměřicku, se právě v současné době objevilo nejvíce zájemců o samovýrobu. „Je to tak každý rok. Jakmile se ochladí, lidé se začínají shánět po dřevě,“ říká lesní správce. V letošním roce evidují revírníci Lesů ČR na Litoměřicku přibližně tisícovku samovýrobců, ještě v loňském roce jich bylo jen necelých pět set.

Samovýroba?
A co to vlastně samovýroba znamená? Systém a pravidla samovýroby skýtají hned několik podmínek. Zájemce o samovýrobu si po domluvě na lesní správě může vytěžit předem stanovené množství dřeva v přesně definované lokalitě. Cena je pak určena po domluvě. O její výši rozhoduje hned několik faktorů. Jde například o typ dřeva, lokalitu těžby, svahovou a dopravní dostupnost a podobně. Konečná cena bývá pro samovýrobce velice příznivá a podstatně nižší, než cena tržní. „Nelze jednoznačně upřesnit cenu za kubík. Vždy je to na domluvě,“ říká Jiří Fritz, jeden z revírníků Lesů ČR. V jeho revíru, který se rozkládá v Českém středohoří, letos projevilo zájem o těžbu na sto samovýrobců.

Výhoda i pro Lesy
Tento způsob těžby má výhodu také pro samotnou společnost Lesy ČR. Revírníci totiž pro samovýrobce uvolňují porosty v místech, kde by se Lesům ČR nevyplatila těžba. Prostřednictvím samovýrobců bude z lesů na Litoměřicku v letošním roce vytěženo 3760 kubíků dřeva. „Zatím bylo letos takto vytěženo přibližně 1500 kubíků dřeva,“ upřesňuje Petr Tendler.

Pozor na krádeže
Revírníci současně upozorňují, že je vždy nutná konzultace s pracovníky lesní správy, v opačném případě by šlo o krádež dřeva. Každoročně se revírníci potýkají s krádežemi. V pátrání po pachatelích vždy spolupracují s policií. V současné době, kdy je o dřevo největší zájem, lesy více hlídají také samotní zaměstnanci lesní správy.