V soutěži, kterou k Mezinárodnímu dni informací (28. 9.) vyhlásila Otevřená společnost, o.p.s. už pošesté, oceňuje největší „přátele“ a „nepřátele“ svobody informací a otevřenosti veřejné správy v České republice, vždy za uplynulý rok, porota složená z deseti nezávislých odborníků. Letos vybírala z 52 nominací.

„Absurdita některých příběhů letos předčila všechny představy. Například vykazovat zvolené členy z jednání zastupitelstva, přijít na začátek jednání s hotovým zápisem včetně výsledků hlasování a uvádět v zápisu jako nepřítomné ty zastupitele, kteří na jednání byli a natočili si ho na video, leží mimo zdravý rozum i zákon,“ řekl k letošní nominaci Lhotky nad Labem Oldřich Kužílek z pořádající společnosti, jeden ze spoluautorů zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ta byla nominována za odpírání informací zastupitelům včetně informací (dokumentů), které musejí být ze zákona předloženy ke schválení zastupitelstvu – například rozpočtové změny, zpráva o výsledku hospodaření obce – a za obstrukce vybíráním poplatku za kopie, které musejí uhradit složenkou.

Opoziční zastupitelé musejí ve Lhotce za zápisy a usnesení z tzv. zasedání zastupitelstva obce či rozpočtová opatření platit. Za jednu kopii A4 je jim účtována 1 koruna, úhradu ovšem nelze provést v hotovosti na úřadě, požadována po nich je úhrada poštovní poukázkou, čímž se cena prodraží.

Neposkytnutí kopií výplatnic finančních darů, což jsou dotace z veřejných peněz (tzv. vánoční dary, dary od zastupitelů…), které dává obecní úřad těmobyvatelům, kteří nekritizují jeho vedení, odůvodnil starosta Jaroslav Pošva tím, že se jedná o tajné informace. Vyžadování dokumentů opozičními zastupiteli pak označil za buzeraci úřadu.

„Člen zastupitelstva má právo na kopii zápisu jednání zastupitelva bezplatně (z rozpočtu obce). Všechny popsané postupy představují porušení buď zákona o obcích, anebo o informacích. Web obce je ukázkou naprosté ignorace – není zveřejněna žádná povinná položka; například ani seznam členů zastupitelstva,“ hodnotí Lhotku odborníci.

Opoziční zastupitelé Stanislav Beneš a Roman Krch upozornili, že starosta koná jakási neveřejná jednání zastupitelstva, z nichž dokonce vylučuje i opoziční zastupitele. Zápisy z těchto zasedání starosta přináší už ve finální podobě a stejně tak jsou vypracovávána i usnesení.

Poté, co oba začali trvat na tom, aby byla tzv. zasedání vedena plně v souladu se zákonem, začal je z nich starosta vykazovat. Uváděni tak jsou jako omluvení, přestože jsou zasedáním fyzicky přítomni, a výsledky hlasování jsou uváděny bez nich.

Neveřejná jednání jsou podle odborníků nepřípustná. Situace, kdy starosta přináší na jednání zastupitelstva předem vyhotovený zápis včetně výsledků hlasování, kdy se však vůbec nehlasuje, hodnotí jako trestné činy a neplatná jednání.

K tomu, že starosta vyplácí některým obyvatelům obce finanční dary, a to za splnění několika podmínek, přičemž jednou z nich je nevyjadřovat se kriticky k práci vedení obce a tedy volených zástupců, říkají: „Popsaná praktika je pravděpodobně trestným činem neoprávněného nakládání se svěřenými prostředky. Do působnosti obce nepatří odměňování občanů za jejich „chování“ ve vztahu k obci, resp. k jejímu vedení. Základní práva (včetně svobody projevu) jsou nezadatelná, tedy se jich nelze ani dobrovolně vzdát. Jde o jeden z nejbizardnějších případů zásahů do svobody projevu.“
Starosta Jaroslav Pošva kritiku odmítá. „Vše je to nesmysl, nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekl Deníku.

Spokojeným občanem, kterému ve Lhotce nic nechybí, je podle svých slov například Jan Schindler či Ilona Burešová. „Potřebovali bychom novou kanalizaci,“ posteskl si Jaroslav Kopejtko. S ní ale obec nepočítá. Podle starosty šetří na dary. V rozpočtu je to částka téměř 700 tisíc korun.