Slušnou a kvalitní úrodou se nyní chlubí také na ploskovickém zámku, kde se koná již pátý ročník výstavy Ploskovické jablko. Právě Ploskovice a okolí patří k vyhlášeným ovocnářským lokalitám, dříve bylo toto území nazýváno Zahradou Čech, nebo také Českou Kalifornií. Výstava však není zaměřena jen na prezentaci letošní úrody, ale především na historii ovocnářství a na práci šlechtitelské stanice v Těchobuzicích. Výstavu výpěstků zdejších ovocnářů připravil šlechtitel Jiří Bouma ve spolupráci se Zahradnickým učilištěm Liběchov. Výstavu je možné zhlédnout do pátku 3. října.