Na základě toho nyní v zasedací místnosti obecního úřadu probíhá výstava pod názvem Miss kompost a Nulový odpad.

„Výstava má místním občanům osvětlit veškerá pro a proti v problematice bioodpadů. Informuje občany o bioodpadech a jejich využití a to prostřednictvím kreslených vtipů, tematických článků a fotografií,“ vysvětluje Jan Šarapatka z občanského sdružení Ekodomov, které výstavu připravilo.

Výstava podle něj zahrnuje informace jak o domácím kompostování a pravidlech správné kompostovací praxe, tak i o komunitním a komunálním kompostování. „Samozřejmě se i zmiňuje o třídění dalších kategorií odpadů a v neposlední řadě i o dopadu odpadů na kvalitu životního prostředí,“ upřesňuje Jan Šarapatka.

Modely z PET lahví
Část výstavy, která nese název Nulový odpad, seznamuje návštěvníky se specifickou módní přehlídkou. Tato módní přehlídka byla součástí galavečera celorepublikové soutěže Miss Kompost, která se chystá již na čtvrtý ročník. „V rámci módní přehlídky se divákům představily modely z odpadových materiálů včetně PET lahví, nápojových kartonů i bioplastu,“ přibližuje Jan Šarapatka.

Obec Chodouny se o problematiku odpadů a nakládání s nimi dlouhodobě zajímá. Již před časem se Chodounští přihlásili do projektu, který má zajistit budování sběrných dvorů v malých obcích.

„Věřím, že výstavu navštíví řada občanů nejen z Chodoun, ale i z okolních vesnic. Myslíme si, že problematika odpadů a jejich třídění je aktuální a je třeba se o ni zajímat. Jistě bychom se mohli v této oblasti ještě zlepšit tak, abychom se více přiblížili přírodě,“ říká Marie Cimrová.

Výstava je přístupná vždy v úředních hodinách obecního úřadu.