Málo teplých dnů za sebou
„Letošní sezóna byla pro nás zhruba na úrovni té loňské, tedy špatná. Bylo sice více teplých dnů, ale ty nebyly v kuse a to je problém. Lidé totiž na koupaliště nejčastěji chodí po třetím, čtvrtém horkém dni,“ vysvětluje Ladislav Beneš, provozní vedoucí litoměřického koupaliště, na které během letošní, více než tříměsíční sezony zavítalo 29 tisíc návštěvníků.

Málo návštěvníků na konci prázdnin
Podobná situace je také ve Štětí. Podle místostarosty Antonína Šimrala zaznamenalo místní koupaliště obrovský úbytek návštěvníků především ke konci prázdnin, ve druhé polovině srpna. „Zatímco v květnu a červnu byl zájem obrovský, ke konci prázdnin bylo na koupališti většinou jen pár lidí. Podobná situace bývá každý rok, letos se na tom jistě podepsalo také počasí,“ přibližuje místostarosta.

Lovosice: statisícová ztráta
Za doslova tragickou by mohli uplynulou sezonu na koupališti označit Lovosičtí. „Bohužel evidujeme ztrátu z letošního provozu koupaliště. Činí téměř šest set tisíc korun. Kromě špatného počasí ji způsobil také vysoký nárůst nákladů,“ přiblížila Dana Berková, vedoucí lovosických sportovišť.

Ztrátu z provozu koupaliště a její případné pokrytí by měli na svém zasedání probírat lovosičtí zastupitelé příští týden. Právě Lovosičtí mají každoročně velké potíže na začátku sezony. Areál koupaliště je totiž hustě obehnán topoly a odletující květ kazí vodu, případně působí komplikace při její filtraci. Podobné problémy mají také v Litoměřicích.

Příprava na zimní sezonu začíná
V těchto dnech pracovníci areálů uklízejí jednotlivá koupaliště a připravují je na zimu. „Hned jak budeme hotovi s úklidem a vypouštěním, začneme připravovat zimní sezonu. Saunu bychom chtěli otevřít šestého října,“ dodal Ladislav Beneš.