I o tom informoval ředitel litoměřického hospice Pavel Česal senátora za Ústecko Pavla Sušického, který včera Hospic sv. Štěpána navštívil. „Tato lůžka jsou určena pro pacienty hospice, jejichž zdravotní stav se zlepšil natolik, že klasickou hospicovou péči již nepotřebují, přitom není, kam je předat. Nemají domov, nemají zázemí nebo nemohou být doma sami, protože se o ně nemá kdo starat. Pokud by se jejich zdravotní stav zhoršil, pak bychom je umístili tzv. zpět na hospicové lůžko,“ vysvětluje Pavel Česal.

Sociální lůžka jsou podle něj určena i pro těžce nemocné, nepohyblivé pacienty, o které se stará rodina doma. „Ve chvíli, kdy si rodina potřebuje odpočinout, bychom sem mohli pacienta na nějakou dobu přijmout,“ říká.

Malí dárci pomáhají
Z výběrového řízení je už znám dodavatel stavby, s rekostrukcí by se mělo začít v listopadu. Přibližně v únoru by pak měla být půdní vestavba dokončena.

Stát bude 3,2 milionu korun. V tuto chvíli na ni chybí ještě asi půl milionu korun. Dalšího zhruba půl milionu bude potřeba na její vybavení. Jako občanské sdružení nemohl hospic požádat o dotaci na rekonstrukci.

„Všechny peníze jsme postupně nastřádali z darů, za něž moc děkujeme. Ponejvíce z drobných finančních darů, i když nám pomohli i dva štědří dárci – fyzické osoby – před dvěma lety jsme tak dostali 1,3 milionu korun a zhruba před 14 dny 800 tisíc korun. Nadační fond Umění doprovázet nám pro tyto účely daroval 250 tisíc korun,“ říká Česal. „Získat pro hospic peníze od firem je v podstatě nemožné. Nemají zájem,“ poznamenal.

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je nestátní zdravotnické zařízení, které slouží nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám. Nejčastěji pacientům s nádorovými onemocněními. Cena za jedno hospicové lůžko se pohybuje kolem 2 700 korun denně, tato částka ale pokrývá i výdaje na léky a desinfekční prostředky. Roční náklady na provoz Hospice sv. Štěpána se pohybují kolem 21 milionů korun. Financování tohoto zařízení, které dává smrtelně nemocným lidem šanci na důstojný odchod ze života, je vícezdrojové. Například 40 procent představují platby zdravotních pojišťoven, 22 procent státní dotace a 20 procent pochází z darů. Pouze asi 8 procent dosahují platby pacientů. Zbytek hospic získává vlastní činností. Za osm let existence prošlo Hospicem sv. Štěpána 1 651 pacientů. V loňském roce sem bylo přijato celkem 255 klientů, z toho 203 zemřelo, 55 jich bylo propuštěno. V současné době je jeho kapacita s 26 lůžky naplněna.

„Trápí nás malá informovanost o hospicové péči, to, že zdravotní pojišťovny nechtějí uzavírat smlouvy na nová lůžka hospiců, že máme problémy s financováním domácí hospicové péče, nebo to, že pouhých deset procent pacientů, kteří k nám přišli v posledních dvou letech, pobírá příspěvek na péči,“ říká ředitel litoměřického hospice Pavel Česal.

„Upřesnil jsem si některé informace. Překvapily mě nízké úhrady od zdravotních pojišťoven. Na to, jakou poskytuje hospic péči, nejsou dostatečné. To, že zde v rámci paušálu musejí provádět některá nákladná vyšetření, dávat léky a podobně,“ řekl senátor Pavel Sušický.

„Chtěl bych v Senátu zorganizovat seminář, kam bych pozval ty, kteří se k problematice hospiců mohou vyjádřit. Reálným termínem je podzim,“ přislíbil senátor.