Stala se jedním z témat odborného semináře o rozvoji a významu vodní dopravy na Labi, který včera probíhal v Litoměřicích. Jeho podporou se Litoměřičtí zapojili do akce Labe – Elbe 2010, pořádané Sdružením Hospodářských komor na Labi a Odře ve spolupráci s městy ležícími podél Labe.

Seminární loď Labe Elbe, která se měla v minulých dvou dnech při cestě mezi Prahou a Hamburkem zastavit v Litoměřicích a přivézt putovní výstavu o vodní dopravě, však nedorazila.

Nízká hladina Labe způsobila, že od zdymadel na Střekově až do Německa nemohou plout žádné lodě. Tedy ani ta, kterou sem měl poslat organizátor výstavy. Odborníci tu poukázali na důležitost jak osobní, tak i nákladní lodní dopravy.

PODROBNÁ POPISKA FOTOGRAFIE: Na odborném semináři o lodní dopravě, který se včera konal v litoměřickém divadle, s příspěvky vystoupili (zleva) místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík, Jindřich Zídek, ředitel pobočky Povodí Labe a.s., Roudnice nad Labem, Jiří Aster, místopředseda Hospodářské komory Ústeckého kraje a předseda Sekce vodní dopravy ve Svazu dopravy ČR, Miroslav Šefara, ředitel ředitelství vodních cest České republiky a Dušan Sahula, ředitel Pražské paroplavební společnosti a.s.

„Je ekologická a ekonomická. I když v souvislosti s chybějícími vodními díly a možností regulace vodní hladiny nespolehlivá,“ vidí labsko – vltavskou vodní cestu v úseku státní hranice s Německem Miroslav Šefara, ředitel ředitelství vodních cest České republiky.

Rekapitulace zatím krátkodobého provozu veřejné lodní dopravy byla příznivá. I když i tentokrát několikrát padlo, že úspěšné mohou být jen ty obce, které budou na turisty připraveny.

„Těší nás, že zahraniční lodě upřednostnily Velké Žernoseky před Střekovem. Turisté si tu pochvalovali nejen víno a cyklotrasy, ale i takové detaily jako lavičky a poštovní schránku,“ řekl litoměřický místostarosta Jaroslav Tvrdík, podle něhož jsou na turisty dobře připraveny například Lounky, Nučnice nebo Marina Labe Píšťany.

Jak řekl, v přístím roce má být pravidelná veřejná osobní lodní doprava na Labi rozšířena, zajišťovat ji budou dvě lodě. „Pro obce by to nemělo znamenat vyšší náklady, podporu nám přislíbil Krajský úřad Ústeckého kraje,“ řekl Tvrdík.

V příštím roce by mělo být v Litoměřicích vybudováno ještě jedno přístavní stání pro druhou loď, nové přístaviště by mělo vzniknout v Křešicích – Nučnicích, v Libotenicích a Libochovanech. Ve Velkých Žernosekách další přístavní molo.

Finanční pomoc přislíbil Miroslav Šefara, ředitel ředitelství vodních cest ČR. „Drobná přístaviště tu jsme schopni zrealizovat už v příštím roce,“ řekl.