Podle Kamily Soukupové z Úřadu vlády ČR, která agenturu v Roudnici nad Labem zastupuje, jde o protidluhovou kampaň, která nese název Spotřebitelský úděl. „Tato kampaň má za cíl upozornit na vzrůstající míru předlužení u některých skupin obyvatelstva. Jejím cílem je upozornit na často neuvědomované příčiny a důsledky předluženosti a vyvolat diskuzi o možnostech prevence a způsobech řešení,“ vysvětlila Kamila Soukupová.

Součástí kampaně budou podle ní také dva semináře pro odbornou a laickou veřejnost, kulturní program a výstava, zároveň distribuce publikací a informačních letáků s uvedenou tématikou.

„Po skončení této aktivity plánujeme další spolupráci se společností Člověk v tísni v rámci zprostředkovávání bezplatného právního poradenství pro roudnické občany. Kampaň se uskuteční v září 2008,“ upřesnila Kamila Soukupová.

Boj proti přeúvěrování však není jedinou aktivitou, kterou agentura v Roudnici nad Labem realizuje. Například právě v těchto dnech probíhá v problémové lokalitě analýza, jejíž výsledky by všechny spolupracující organizace měly dostat v říjnu.

„Cílem této analýzy je především zjištění přesného stavu sociálně vyloučených romských lokalit a návrh takových řešení, která umožní integračně efektivní a racionální přístup. Analýza je zaměřena na jednotlivé okruhy témat. Například bydlení, vzdělávání nebo dostupnost sociálních služeb,“ popisuje Kamila Soukupová.

Roudnice nad Labem byla před časem zařazena do pilotní fáze činnosti Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení, za jejímž vznikem stojí ministryně Džamila Stehlíková.

„Získané postupy a prostředky k integraci Romů bychom následně mohli aplikovat v širším měřítku,“ vysvětlila Džamila Stehlíková. V severních Čechách byl do projektu začleněn ještě například Most nebo Varnsdorf.

Ve vedení města Roudnice však nepanuje jednotný názor na činnost agentury. Její aktivity před časem uvítal například starosta Zdeněk Kubínek. Naopak proti jsou někteří členové opozice, kteří před časem prosadili vyhlášení záměru prodeje vybydlených domů ghetta.

„Situace je tam opravdu neudržitelná. Domy jsou v dezolátním stavu. Tři objekty tito lidé zcela vybydleli. Na denním pořádku je šikanování a vyhrožování sousedům, především starším. Výjimkou nejsou ani fyzické útoky na seniory či děti,“ vysvětlil naléhavost situace Luboš Matek, lídr opozice.