V obou směrech se totiž tvoří kolony. Práce na silnici jsou způsobeny probíhající rekonstrukcí vodovodního řadu pro město Litoměřice, který je více než osmdesát let starý.

„Rekonstrukce vodovodu proběhne bezvýkopovou technologií, při níž dojde k rozbití a vytlačení stávajícího potrubí do okolní zeminy a zatažení nového potrubí o průměru 30 centimetrů z tvárné litiny s vnitřní polyuretanovou výstelkou a vnější polyuretanovou ochranou za pomoci hydraulického agregátu,“ upřesnila Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí Severočeské vodárenské společnosti, a. s. Vodovod o délce 3,5 kilometru má být dokončen do konce října letošního roku, konečné úpravy komunikací budou provedeny do 30. června 2009.

Severočeská vodárenská společnost, a. s. za rekonstrukci zaplatí více než 30 milionů korun.

SPOLUAUTOR: Jana Michálková