Dotaci na její výstavbu získalo letos na základě toho, že lávka bude sloužit i jako cyklostezka. Nová lávka pro cyklisty a pěší propojí ulice 28. října a Karla Maličkého. „Slibujeme si od ní, že to bude další bezpečná cesta ze sídliště směrem ke školám,“ zdůrazňuje lovosický místostarosta Jan Jakub. Tou první je zrekonstruovaný podchod u Besedy.

Lávka bude 3,5 metru široká, 32,5 metru dlouhá a v nejvyšším bodu nad silnicí dosáhne výšky zhruba 5, 26 metru. Návrh, který lovosičtí radní jako vítězný vybrali, počítá s výškou zábradlí 1,3 metru. „O podobě lávky jsme mnohokrát diskutovali. Neprošel například návrh její vrchní části jako tubusu. Stavbu by to prodražilo,“ sdělil Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města Městského úřadu v Lovosicích.

Na to, že by mohli školáci z lávky shazovat přímo na silnici a projíždějící auta například PET lahve, místostarosta Jakub říká: „Úskalí budeme řešit, až případně vzniknou.“

1,3 metru je minimální výška předepsaná pro zábradlí lávky využívané cyklisty. Podle radnice bude bezpečná jak pro pěší, tak pro vozidla, která pod ní budou projíždět. Výstavba lávky bude stát celkem zhruba 5,5 milionu korun, město na ni získalo dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2,7 milionu korun. Dotaci přijali zastupitelé minulý týden na svém mimořádném zasedání. Zbytek částky zaplatí město ze svého rozpočtu.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby lávky se nakonec ze tří firem stala firma INSKY spol. s.r.o. „Byla nejlevnější,“ potvrdil místostarosta Jakub.

Staveniště již bylo firmě předáno a v současné době tu její pracovníci provádějí sondy pro založení patek mostní konstrukce. „Zatím je vozovka I/30 zúžená o odstavné pruhy. Do jízdních pruhů samotných zasáhnout vzhledem k hustotě dopravy nemůžeme, proto tu budou auta i během vlastní výstavby lávky projíždět bez problémů,“ říká Martin Dlouhý.

Při výstavbě však dojde k uzavření chodníků podél komunikace. Náhradní trasy pro chodce jsou v současné době upřesňovány a město o nich bude Lovosičany včas informovat. „Bohužel, jinak to udělat nejde,“ naznačil případné dočasné změny, k nimž dojde během stavebních prací, Dlouhý.

Tyto práce by měly začít odhadem v září a mají trvat asi dva měsíce. Nová lávka pro cyklisty a pěší by měla být dokončena do konce letošního roku.
Výstavba lávky má sice řešit bezpečnost obyvatel města přes frekventovanou vozovku, komplexně ovšem dopravní situaci v Lovosicích vyřeší až dostavba dálnice D8.