Pokud k vlastní těžbě dojde, bude nenávratně zničena nejkvalitnější zemědělská půda na ploše 38 hektarů a u Lukavce vzniknou dvě jezera. Stanovisko ministerstva je vázáno podmínkou, že bude aktualizována „Studie limitů těžby štěrkopísku v oblasti Litoměřicka“ a půda v dobývacím prostoru vyjmuta ze zemědělského půdního fondu.

Podle něj bude navýšení emisí a imisních koncentrací, kterých se lidé obávají, nízké a nevýznamné. Vychází přitom ze studií vlivů na veřejné zdraví, které jsou součástí dokumentace těžební organizace Františka Jampílka. Ta zde uvažuje i o výrobě betonových směsí. Betonárku však ministerstvo v rámci tohoto stanoviska vyloučilo.

Okolní města a obce svůj nesouhlas s těžbou již vyjádřily. V Keblicích a Bohušovicích nad Ohří proběhla referenda. S těžbou nesouhlasí ani Terezín a Lovosice. Připomínky má řada obyvatel, ekologové i hygienici.

Lukavecký starosta Josef Hlaváček je záměru těžit u Lukavce písek nakloněn. Bez připomínek je i Obvodní báňský úřad v Mostě. V Lukavci referendum neproběhlo. „O vyhlášení obecního referenda neuvažujeme,“ potvrdil Hlaváček opakovaně.

Změna územního plánu obce Lukavec, o níž má zastupitelstvo rozhodovat po prázdninách, je tak s největší pravděpodobností na spadnutí. V názoru, zda pískovnu otevřít, či nikoli, nejsou Lukavečtí jednotni. Souhlasí především ti, kteří pro záměr těžby prodali svá pole. Mezi nimi i starosta.

„Dvaadvacet lidí už prodalo svá pole, já také,“ řekl starosta Hlaváček letos v dubnu. Pokud změna územního plánu projde, může se s těžbou začít za půldruhého až za dva roky. Varianta těžby na 71 hektarech plochy oproti maximální variantě s 181 hektary mimo jiné posune vzdálenost hrany těžebny od obce Keblice na přibližně jeden kilometr.

„Vlivy záměru byly podrobně vyhodnoceny na 20 let, poté je nutné zpracovat nové posouzení vlivů na životní prostředí,“ uvedla Jarmila Krebsová z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí.

Podle záměru investora má být těžba prováděna pod hladinou mělkých podzemních vod, přitom má postupně vznikat vodní plocha. Vzniklé vodní plochy by údajně měly sloužit k rekreaci. Nyní jsou úrodné pozemky v okolí Lukavce zemědělsky využívány.