Diskuze však neprobíhala hladce, protože devatenáct přítomných z celkového počtu 25 zastupitelů rozhodovalo mezi více možnostmi. Nakonec, i na základě osobních zkušeností některých členů zastupitelstva, ale hlavně faktu, že stížnost nebyla první, přistoupilo zastupitelstvo na tvrdší variantu.

Stížnosti totiž přicházely hlavně na mládež, která se zde ve večerních a nočních hodinách schází a hlučí, posilněna alkoholem. Ačkoli má městská policie instalován na škole v Máchově ulici jeden z kamerových bodů, monitorování dění na parkánech není ideální.

„Kamera nevidí do prostorů poblíž Jezuitských schodů. Nepostihne kritické místo u objektu tzv. gotického dvojčete. Problém je také za tmy, pro níž kamera nemá dostatečné rozlišovací schopnosti,“ konstatoval známý fakt, na který rušitelé nočního klidu často spoléhali, starosta Ladislav Chlupáč. Dodal, že záměr nechat osvítit prostory parkánů městu nevyšel.

I to hrálo při rozhodování zastupitelů roli. Na nějaké technické řešení, které by umožnilo lépe sledovat v nočních hodinách dění v této lokalitě, město momentálně nemá prostředky. A bylo potřeba rychle jednat – situace se stala pro obyvatele v okolí parkánů neúnosnou.

Vyjmutí parkánů z režimu veřejného prostranství znamená, že na ně bude vstup povolen pouze ve vymezeném čase, i s ohledem na roční období. Městská rada na základě stížnosti již před čtvrtečním zasedáním projednávala možnost uzavírání vstupu na parkány, a to v úseku mezi Severočeskou galerií výtvarného umění a školou u Máchových schodů.

Nyní se ztotožnili s návrhem, že parkány budou uzavírány večer a otevírány ráno také v úseku od Máchových schodů k Jezuitským schodům. Radní ve svém usnesení hovoří o znepřístupnění části od galerie ke škole v letním období v době od 21 do 8 hodin a v zimních měsících již od 18 do 8 hodin.
Podle Petra Panaše, vedoucího kanceláře starosty a tajemníka, se však bude o časech uzavření celých parkánů ještě jednat. Zastupitel Václav Knotek, který přišel s návrhem regulovat přístup také kolem gotického dvojčete, nastolil problém, s nímž zastupitelé nepočítali.

U gotického dvojče není parkán
„Parkán je definován jako prostor mezi hradbami a stěnou prvního domu,“ upozornil zastupitele Petr Panaš. A do této definice se prostor u gotické památky, v níž se nachází Galerie Ve dvoře, nevejde. Přitom sem kamera nevidí a právě tady je jedno z míst, kde se na parkánech lidé, na něž si obyvatelé okolních domů stěžují, koncentrují. Uzavření parkánů v tuto chvíli tudíž situaci zcela neřeší.

Navíc v danou chvíli zastupitelé neměli informaci, komu zdejší pozemky patří, respektive že všechny určitě nejsou města. „Něco je Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, něco Pozemkového fondu ČR,“ uvedl Panaš. Radnice proto zjistí, jaká je skutečnost a podle toho bude vypadat návrh, o němž by mělo znovu jednat zastupitelstvo.

„Obyvatelé domu v Jezuitské ulici, odkud ústí ke gotickému dvojčeti průjezd, by pak mohli na noc vrata zamykat,“ míní radní Karel Krejza.