S cigaretou ne
„Zatím v našich lesích k žádnému velkému požáru letos nedošlo. Je ale důležité, aby si návštěvníci lesa uvědomili, že je přísný zákaz rozdělávání ohně. Trestné je také odhazování nedopalků cigaret a podobně,“ říká Petr Tendler, lesní správce společnosti Lesy ČR na Litoměřicku.

Právě nedopalky cigaret jsou podle Lukáše Balaštíka z oddělení prevence Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje tou nejčastější příčinou vzniku požárů v místních lesích. „V letošním roce jsme hasili většinou menší požáry. Ten patrně největší postihl přibližně hektar lesního porostu u Dobříně. K dalším požárům došlo například u Chodoun nebo Horních Počapel,“ sdělil Lukáš Balaštík.

Podle Radka Drahného ze společnosti Lesy ČR je na vině lesních požárů nedbalost a porušení předpisů z oblasti požární ochrany. „Obecně známá věc je, že v lese je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň. To lze nejméně 50 metrů od kraje lesa. V lese se však nesmí ani kouřit. Právě odhozený nedopalek je nejčastější příčinou vzniku lesního požáru,“ upozorňuje Drahný.

Milionové škody
Následkem jsou podle něj mnohdy několikamilionové škody na lese i tragické následky pro lesní zvěř či návštěvníky lesa. „Také z tohoto důvodu se v lese nesmí ani tábořit mimo místa vyhrazená,“ říká Radek Drahný.

Podle odborníků je v případě rozdělávání ohně v povoleném prostoru jeho dokonalé ohraničení, tak aby nedošlo ke vzplanutí okolí.

„Při rozdělávání ohňů je nutno dbát na to, aby oheň byl v dostatečné vzdálenosti od lesních a jiných porostů. Nejméně 50 metrů od lesa a 100 metrů od stohu. Je rovněž zakázáno rozdělávání ohně ve vysoké trávě. Oheň musí být rozděláván na nehořlavém podloží a musí být izolován od okolí dostatečnou překážkou, například velkými kameny,“ radí Lukáš Marvan, mluvčí hasičů.