Součástí usnesení, které navrhl starosta Lovosic Jan Kulhánek, je totiž také požadavek na zbudování vlastního přivaděče z dálnice D8 a výstavba protihlukových bariér podél silnice I/15, která je hlavní přístupovou komunikací k areálu a současně prochází čtvrtí Nové Klapý.

Před zastupiteli stál na pondělním mimořádném jednání zastupitelstva města úkol rozhodnout, zda požadují pokračování v procesu Zjišťování vlivu na životní prostředí (EIA). Rozhodli o pokračování v tomto procesu.

„Nákladní doprava je v Lovosicích velkým problém, limity jsou překročeny. Za sebe tedy požaduji pokračovat v řízení EIA. Budu také požadovat vybudování samostatného přivaděče z dálnice D8 a protihlukových bariér na silnici I/15,“ vysvětloval na mimořádném zasedání zastupitelstva starosta Lovosic Jan Kulhánek (ODS).

Ještě před několika týdny přitom měli místní radní na stole k projednání podobnou dokumentaci, avšak na logistické centrum o mnoho větší. Tehdy rozhodla rada města naprosto odlišně.

CO VY NA TO? Vyjádřete svůj názor v diskuzi pod článkem!!

Záměr společnosti ČD Cargo počítá se zrušením dvou nevyužívaných kolejišť. Na jejich místě by měla vzniknout zpevněná manipulační plocha pro rozšíření prostor a možností lovosického kontejnerového překladiště.

Podle předložené dokumentace by nový kontejnerový terminál měl zatížit silnici I/15 maximálně 134 kamiony za 24 hodin. „Hodláme vystavět terminál, jehož hlavní náplní bude pochopitelně překládání kontejnerů z vlaku na vlak. Prioritou naší společnosti je železniční doprava. Uvedené číslo je to opravdu maximalistické,“ vysvětlil Jaroslav Kvapil, vedoucí oddělení logistických služeb společnosti ČD Cargo.

Názor šéfredaktora litoměřického Deníku si přečtěte ZDE!

Terminál, který hodlá tento železniční dopravce v Lovosicích zbudovat, by podle Jaroslava Kvapila neměl jakkoli zasahovat do okolních pozemků a polností.

„Vybudování zpevněné plochy uskutečníme v prostoru zrušeného kolejiště a v místech, kde nyní rostou náletové dřeviny. Vše se týká pozemků současného areálu,“ říká Jaroslav Kvapil.

Obří hala není žádný problém
Oproti tomu návrh, který lovosičtí radní bez jakýchkoliv požadavků před několika týdny posvětili, počítá se záborem 86 tisíc metrů čtverečních, z toho by mělo být 59 tisíc metrů zastavěno dvanáct metrů vysokou halou. Ta by pojala mimojiné také půlkilometrový vlak. Podle návrhu by totiž měla k logistickému centru vést železniční vlečka, která by přetínala silnici mezi Lukavcem a Lovosicemi. Během 24 hodin by toto středisko mělo zvýšit dopravní zátěž dané lokality o 60 kamionů, 70 lehkých nákladních automobilů, 80 osobních automobilů a čtyři nákladní vlakové soupravy.

Petice občanů, souhlas rady
Proti této stavbě se před časem postavila řada Lovosičanů a Lukavčanů. Proti změně rozhodnutí městské rady byla dokonce sepisována petice. Negativně se k záměru vyjádřili také hygienici. Marně.

Odlišný přístup vedení města vůči zahraničnímu developerovi, který má v úmyslu velké logistické centrum vystavět a vůči společnosti ČD Cargo na pondělním zasedání zastupitelstva kritizoval opoziční zastupitel Jan Piegl ml. (ČSSD), který označil tento postup za diskriminační. „S požadavkem na EIA souhlasím, ale není mi jasné, proč ji vyžadujeme od investora, který chce pouze rozšířit svůj stávající areál, a to v daleko menším měřítku, než jaký je záměr výstavby logistického centra předložený na minulém zastupitelstvu, kde pan starosta hlasoval proti EIA, kterou jsme my chtěli prosadit,“ namítal Jan Piegl ml.

Podle Jana Kulhánka je parametrálně odlišný přístup k ČD Cargo a zahraničnímu developerovi kvůli součtu kamionů, které danou lokalitou projedou jak k logistickému centru, tak k překladišti. „Provedl jsem součet a je to skutečně hodně, proto navrhuji tato opatření,“ reagoval starosta.