„Byla jsem překvapená, ta možnost tady roky byla a najednou zavřeno,“ krčí smutně rameny studentka Barbora Jelenová.

Kavárna byla veřejnosti k dispozici do konce letošního června. Důvody jejího uzavření jsou prozaické. „Vyschly zdroje,“ konstatoval ředitel DKP Robert Krejčí s tím, že ale už od září by se měla opět otevřít, protože se našel zájemce, který by jejímu provozu finančně pomohl.

Nebude už internetová
„Kavárna pochopitelně není výdělečná, i když svou klientelu měla. V podstatě by měla fungovat jako zázemí pro účastníky rekvalifikací. Ne však už jako internetová,“ řekl Deníku ředitel DKP. Zůstal zde jediný počítat, zbylých pět je už od loňského roku umístěno v nově vzniklé počítačové učebně. „Ta vznikla vesměs spontánně, protože naši klienti se na počítačích chtěli spíše učit, než si jen hrát, což nás těšilo,“ vysvětlil Krejčí. Počítač se vstupem na internet bude ale v kavárně nadále k dispozici.

Dopoledne se do ní naučily chodit maminky s dětmi, velký zájem byl o počítačové kurzy pro seniory. DKP má vícezdrojové financování – zhruba z 45 % ho pokrývá ministerstvo práce a sociálních věcí, dále Ústecký kraj a různé nadace, přispívají i soukromí dárci a podporovatelé. „Pro neziskovky nastal špatný půlrok. Evropské výzvy byly vypsány pozdě, na což doplatila právě kavárna. Od ledna už je její financování zajištěné tak, jak tomu bylo dříve,“ vysvětluje Krejčí.

DKP zastřešuje řadu aktivit – Dům na půli cesty, Nízkoprahové centrum Oáza, vzdělávací středisko, volnočasové centrum, jehož je kavárna součástí. Cílovou skupinou pracovníků DKP jsou děti a mládež od 12 do 21 let, nacházející se v nepříznivé životní situaci, která bývá zapříčiněna jejich příslušností k romské minoritě, nebo k sociálně znevýhodněným rodinám. Posláním činnosti DKP pak je mj. usilovat o pozitivní změny v životním způsobu mladých a doprovázet je a pomoci jim v obtížných situacích.