K eliminaci škod způsobených kůrovcem a ke snížení jejich počtu na únosnou mez mají lesníci mají nejednu možnost. V uplynulém týdnu lesníci dokonce uskutečnili letecký monitoring lesů na Litoměřicku. „Závěrem je, že kůrovcové napadení v okrese skutečně existuje, ale zatím se jedná o roztroušené lokality. Jde maximálně o několik stromů v jednom místě,“ informoval Petr Tendler, lesní správce společnosti Lesy ČR na Litoměřicku.

Napadený strom musí do 5 dnů z lesa
Po zjištění napadení musejí podle něj lesní dělníci poškozený strom do pěti dnů odstranit z lesa, aby bylo zabráněno dalšímu šíření nebezpečného hmyzu.
Proti kůrovcům lesníci do lesů pokládají kmeny stromů – lapáky. Ty jsou úmyslně poškozené, aby nalákaly pod svou kůru maximální množství kůrovců. Po určité době jsou odvezeny z lesa a dřevo je zpracováno. Tuto metodu využívají nejčastěji na Úštěcku, kde jsou kůrovci také nejrozšířenější. Je zde totiž nejvíce ploch osázených smrky.

Další možností je využití několika typů feromonových lapačů. Ty lákají lýkožrouty uměle vypuzovanými feromony, po tom, kdy kůrovec do lapače vletí, uhyne. Ročně stojí tato patření Lesy ČR na Litoměřicku statisíce korun. „V rámci Lesní správy Litoměřice máme nyní rozmístěno 728 feromonových lapačů,“ vypočítává Petr Tendler.

I přesto, že na potlačení útoků kůrovců dávají Lesy ČR nemalé finanční částky, nemají v úmyslu jej zcela vyhubit. „Všechny druhy jsou přirozenou součástí lesních ekosystémů, cílem obrany proto není je vyhubit, ale udržovat v bezeškodném množství. To znamená v základním stavu,“ vysvětlil Radek Drahný ze společnosti Lesy České republiky.

V posledních týdnech lesní dělníci dokončili těžbu kalamitního dřeva po vichřici, která okres zasáhla 25. června. Ta napáchala menší škody. Šlo maximálně o tři sta padesát kubíků.