Na Střeleckém ostrově u Tyršova mostu začalo nově vzniknuvší Sdružení vodního sportu a turistiky s výstavbou jednoho vyvaziště, další přístavní můstky chce hned vedle do konce roku postavit Ředitelství vodních cest.

„Nad vybudováním místa, kde by naše i ostatní lodě mohly kotvit zadarmo, přemýšlíme již od loňska. Pro menší sportovní lodě existuje ve městě jen placené kotviště. Když sem přijedou cizinci, tak se diví, že zde nemají kde zadarmo zaparkovat,“ řekl zakládající člen Sdružení Zdeněk Slaboch.

Vyvaziště bude 250 metrů dlouhé, poskytne dost místa na kotvení přibližně deseti lodím. Sdružení se chystá do začátku příští lodní sezony zprovoznit prvních padesát metrů, zbytek dostaví podle poptávky. Peníze do vyvaziště investovalo Sdružení ze své kapsy, část nákladů chce pokrýt dotacemi pro cestovní ruch. Jejich záměr je nekomerční, ze své podstaty totiž nemůže generovat zisk.

„Peníze na provoz i splacení úvěru získáme z členských příspěvků. Dlouhodobě zde budou moci kotvit jen platící členové. Zájemci se nám už přihlásili,“ upřesnil Slaboch.

Iniciativa zapadá do plánů města a doplňuje ostatní přístaviště, která zde v nedávné době vznikla, jako kotviště pro velké lodě na Lodním náměstí a přístaviště pro loď Porta Bohemica.

Město proto iniciativu Sdružení vodního sportu a turistiky vítá. „My tuto aktivitu podporujeme. Zapadá do naší koncepce rozvoje veřejné lodní dopravy,“ doplnil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.

Odolá povodním
Velice podobný záměr má dlouhodobě i Povodí Labe. To již dlouho usiluje také o vybudování veřejného přístaviště pro menší lodě, doposud mu na ně ale chyběly finanční prostředky. Povodí nyní celý projekt i s dokumentací předalo Ředitelství vodních cest, které zdroje našlo.

„Plánujeme postavit 49 metrů dlouhé kotviště, na které by navazovalo osm příčných přístavních můstků. Mezi nimi mohou zaparkovat dvě lodě. Stavba by měla být hotova do konce roku,“ upřesnil Jiří Šikula z Povodí Labe, který se projektu věnuje.

Celá stavby by měla ležet na speciální ocelové konstrukci, která bude reagovat na změny hladiny vody v Labi. Kdyby nastaly povodně a hladina řeky by se zvedla až o dva metry, lodě i celé přístaviště budou díky ní ochráněny.

Půjčovna šlapadel
Sdružení plánuje zvelebovat okolí svého vyvaziště a podle množství peněz i provozovat další služby. „Chceme přitáhnout k vodnímu sportu děti. Chystáme pro ně různé aktivity. Nyní jednáme se soukromníkem o možnosti provozování půjčovny šlapadel, která by s velkou pravděpodobností mohla začít fungovat již od příštího roku,“ upřesnil Vladislav Slaboch.

Stavba vyvaziště začala před čtrnácti dny. Nyní je hotová část přistávacího můstku a provizorní přístupová cesta. Obě dvě kotviště na sebe budou navazovat. Stavba Sdružení vodního sportu a turistiky se potáhne po pravé straně Labe od Tyršova mostu. V budoucnu by mohla dosáhnout až do míst, kde začíná zátočina vytvořená slepým ramenem řeky. Tam na ni naváže přístaviště, které buduje Ředitelství vodních cest.

Kotviště na Labi

Kapacita
x přibližně deset lodí, záleží na velikosti
- šestnáct lodí
Zprovoznění
x prvních padesát metrů do začátku příští sezony, zbytek podle finanční situace
- do začátku příští sezony
Cena
x Pro turisty na 24 hodin zadarmo, pro členy klubu za ceny členského poplatku celoročně
- Pro všechny zadarmo, ale pouze pro krátkodobé parkování
Lokalita
x Pravá strana Labe, od Tyršova mostu ke slepému rameni řeky
-  prvních 50 metrů slepého ramene
Vysvětlivky:
x kotviště Sdružení vodního sportu a turistiky
- kotviště Ředitelství vodních cest

AUTOR: Petra Šťastná