„Litoměřice jsme si za dějiště letošní letní tvořivé školy vybrali především proto, že zde v regionu chceme šířit naše metody. Zaujala nás také didaktická tradice města, kterou reprezentuje hlavně Josef Jungmann a lidé spojení s Maticí českou,“ vysvětlil manažer projektu Čeněk Rosecký.

Letní tvořivá škola se v Litoměřicích uskutečnila již loni. Tehdy sem přijelo přes devadesát učitelů, letos jich je kvůli škrtům v rozpočtu jedenapadesát. Z Litoměřického regionu pocházejí jen dvě účastnice.

„Škola je pro mě velkou inspirací. Určitě počítám s tím, že poznatky využiji ve své praxi. Navíc mě pobyt nestojí ani korunu, protože mi ho platí má domovská škola,“ řekla Jitka Hellerová, která učí na 1. základní škole v Lovosicích.

S pozměněnými metodami se setkají i žáci litoměřické školy U Stadionu, neboť kurz navštěvuje jejich češtinářka Jana Hutárová.

Komenský a Baťa
Celý projekt tvořivých škol vznikl v polovině 90. let na Moravě. Tři učitelky v důchodu, které si pamatovaly prvropublikové školství, chtěly jeho metody vrátit do výuky.

„Za socialismu se školství radikálně změnilo. I když obsah učiva je už jiný, učební metody zůstaly nezměněny. Naším cílem je obnovit a připomenout prvorepublikové způsoby výuky, které byly padesát let vytlačovány. Jejich tradice se projevila hlavně v Baťových pokusných školách, ale sahá až ke Komenskému,“ doplnil Rosecký.

Právě Komenského heslem se tvořivá škola nechala inspirovat, když si zvolila motto „Škola didaktickou hrou“.

Například v matematice žák není konfrontován hned s čísly, ale nejprve si logiku příkladů osvojí při práci s jednoduchými pomůckami, jako jsou papírová kolečka nebo falešné peníze. Sám problém zformuluje a teprve pak jej procvičuje v číslech.

Peníze hlavně z EU
Projekt, který funguje celoročně, získává peníze hlavně ze strukturálních fondů Evropské unie. Letní škola v Litoměřicích si na sebe ale vydělává sama.
„Některým učitelům pobyt platí škola, jiné si ho hradí sami. Moc nám pomohol i ředitel Střední pedagogické školy v Litoměřicích, který nám umožnil zde mít naše kurzy,“ dodal Rosecký.

Letošní letní tvořivá škola, které se účastní téměř výhradně ženy, skončí zítra. Výuka probíhá celodenně, učitelé základních škol si mohli vybrat z kurzů češtiny, angličtiny a matematiky.

AUTOR: Petra Šťastná