Stanovili vyšší koeficient
Schválená obecně závazná vyhláška města nyní stanovuje koeficinet pro výpočet daně z nemovitosti na území Terezína a jeho přilehlých obcí Nové Kopisty, České Kopisty a Počaply, kterým se násobí daňová povinnost za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, popřípadě za jejich soubory, ve výši 2.

Nepopulární rozhodnutí
„Jsme si vědomi, že jsme radost občanům neudělali, ale přistoupili jsme k tomuto kroku vzhledem k současné nepříjemné finanční situaci Terezína a akčnímu plánu, který vyžaduje další investice,“ říká starostka Terezína Růžena Čechová. Město by zvýšením koeficientu podle ní mělo získat na dani do svého rozpočtu ročně navíc jeden milion korun.

Nejaktuálnější je nyní podle starostky plánovaná rekonstrukce veřejného osvětlení v Nových Kopistech, která vyjde na 1,8 milionu korun. Terezínští na ni použijí i část z mimořádného příspěvku Vlády ČR. Ten činí celkem 1,2 milionu korun.

O možnosti rozhodla vláda
O možnosti navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti rozhodla vláda, která snížila daně z příjmů obyvatel a tím i příjmy obcí. Závazná vyhláška musela nabýt platnosti 1. srpna 2008, proto bylo v Terezíně nyní, kdy naplno běží období letních dovolených, svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Zúčastnilo se ho devět z patnácti zastupitelů. Všichni hlasovali pro přijetí vyhlášky.