„U nás se podepsalo přibližně 360 lidí,“ upřesnila asistentka litoměřického starosty Eva Chrudimská. Další podpisy místní připojili i pod kopie ležící ná úřadu práce nebo na odboru dopravy.

V Roudnici nad Labem se podepsalo necelých šedesát lidí. „Zprvu u nás o petici moc nevěděli. Přišli si něco vyřídit na úřad, viděli, že tu dokument je, a tak se podepstali,“ doplnila Renata Grundová z roudnického informačního centra.

Postižené obce
V Lovosicích, které za nedostavěnou dálnici „provádějí náhradní dopravu“ a jsou tedy nevýhodami z prodlužování její stavby dotčeny, petici zatím podepsaly tři stovky nespokojenců. Další se ještě mohou pod kopii ležící na informačním centru připojit až do příští středy.

Petice výslovně apeluje na urychlení výstavby prackovického tunelu. Přesto se na Obecní úřad v Prackovicích nad Labem pod kopii petice přišli podepsat jen tři lidé. Jedním ze signatářů je i místní starosta Josef Kodýtek. „Nevadí mi, že se zde na úřadě podepsalo tak málo lidí. Mnoho dalších ji totiž podpořilo v obchodě a restauracích, kam jsme ji umístili. V našem jediném obchodě to bylo devětadvacet lidí,“ upřesnil Kodýtek.

Iniciátorem petice je velemínský starosta Jiří Skalický. Ve Velemíně jeho názor přišlo jen na místní úřad podpisem podpořit asi 350 lidí, tedy každý čtvrtý místní obyvatel.

Příčinou zdržování stavby jsou vleklé soudní spory, které řeší české soudy nejrůznějších úrovní. V současné době na jejich stolech leží sedm žalob proti postupům úřadů při stavbě dálnice D8, které podaly neziskové ekologické organizace. Kromě jedné jsou všechny žaloby dílem hnutí Děti Země.

„Naším cílem není nic bezdůvodně zdržovat. Stavbám teď už asi nezabráníme, jde nám především o to, aby probíhaly v souladu se zákonem. Máme dojem, že místní úřady podléhají politickým tlakům na co nejrychlejší stavbu. Proto jsou některá jejich rozhodnutí nezákonná, v čemž nám dal několikrát za pravdu i soud,“ řekl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Prackovický tunel
Právě jeden z těchto soudních sporů vyprovokoval Jiřího Skalického k sepsání petice. Jde o případ, kdy Děti Země napadly vydání stavebního povolení pro prackovický tunel. Počátkem května tohoto roku přiznal Městský soud v Praze této žalobě odkladný účinek.

Stavební práce na tunelu byly tedy zastaveny do doby, než městský soud vynese rozsudek. O měsíc později ale soud uznal apel ministerstva dopravy, který upozorňoval na to, že rychlá dostavba tunelu je ve veřejném zájmu. Práce se tedy rozeběhly znovu a zastaví se, jen pokud soud nakonec potvrdí pochyby o stavebním povolení.

Petici její iniciátoři na začátku srpna předloží hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi. Ten s ní poté seznámí ministra dopravy Řebíčka při společných jednáních o stavbě dálnice D8.

Petice podle slov Miroslava Patrika nijak neovlivní postup Dětí Země. „Respektujeme právo pana starosty na petici, ale pro nás nic neznamená. Není adresovaná nám, nás se netýká,“ dodal.

My, níže podepsaní občané:
- vyjadřujeme vážné znepokojení nad vývojem stavby dálnice D8 v úseku Lovosice–Řehlovice
- upozorňujeme na kritickou situaci v Ústeckém kraji, zvláště v obcích provádějících náhradní dopravu
- pozorujeme, že silnice neodpovídají součanému zatížení, což vede k výraznému navýšení dporavních nehod včetně těch smrtelných
- domníváme se, že zdraví místních občanů je ohroženo exhalacemi a hlukem, které již dávno přesáhly stanovené normy únosnosti
- jsme přesvědčeni, že přes výjimečnost krajiny Českého středohoří a nutnost její ochrany nemůže být z práv na normální existenci vylučován ani člověk zde žijící
- naléhavě žádáme přestavitele samosprávy, zvláště hejtmana Jiřího Šulce, a státní správy, zvláště ministra Aleše Řebíčka, o rychlé řešení situace

AUTOR: Petra Šťastná