Podle prvotních zjištění má jít o naftu.

Při odstraňování chemické havárie zasahovali hasiči s nornými stěnami i specializovaná dekontaminační firma, jejíž pracovníci neznámou látku z hladiny řeky odstranili.

Situací na Ohři se okamžitě začali zabývat lidé z odboru životního prostředí roudnického městského úřadu, kteří celou událost vyšetřují.

„V současné době provádí odbor životního prostředí vyšetřování a hledá viníka. V případě, že se ho podaří vypátrat, bude mu udělena pokuta v souladu s platnou legislativou,“ uvedl Vlastimil Sýkora, mluvčí roudnické radnice, v jejíž působnosti je okolí Doksan a Ohře.

Množství ropné látky, které se do řeky dostalo, zatím není známé. V ohrožení byly jak ryby, tak okolní příroda. K rozsáhlejšímu úhynu ryb však podle informací Deníku nedošlo, také díky včasné reakci obsluhy doksanského jezu, kde přítomnost látky zpozorovali, a také díky rychlému zásahu roudnických hasičů.

Ropná látka se do Ohře dostala pravděpodobně z dálnice D8.

Právě v okolí Doksan tok Ohře kříží dálnice D8, která má být zdrojem kontaminace vody.

„Při bližším ohledání bylo zjištěno, že zatím neznámé látky ropného původu unikají do řeky odvodňovací strouhou z nedaleké dálnice D8. K úniku došlo pravděpodobně před blíže neurčenou dobou na dálnici při nehodě, která nebyla odboru životního prostředí nahlášena. Látky se nahromadily ve strouze a po vydatných srážkách, které tento týden spadly, byly vyplaveny do řeky Ohře,“ popisuje Jaroslav Pém z odboru životního prostředí roudnického městského úřadu, který událost přímo na místě vyšetřoval.

Jako první zpozorovali nebezpečnou látku na hladině pracovníci Povodí Ohře. „Přítomnost ropné látky zjistili v ranních hodinách. Ihned vyrazili do terénu a po nalezení místa úniku použili naše hradicí prostředky a přivolali hasiče. Převážné množství ropné látky zůstalo v odvodňovací strouze, což bylo nejspíše důvodem toho, že nedošlo k úhynu ryb,“ uvedl Petr Pětík, vedoucí provozu Terezín společnosti Povodí Ohře.

Podobné nehody s únikem ropných látek v tomto místě vodohospodáři nepamatují. „V tomto místě jsme podobné problémy zatím neměli. Přesto budeme nejspíše žádat vodoprávní úřad o doplnění některých prvků odvodňovací strouhy dálnice tak, aby k podobné nehodě již nemohlo dojít,“ dodal na závěr Petr Pětník.