Několik místních občanů požádalo dopisem prezidenta o to, aby přijal rozhodnutí, které by nedovolilo přeměnu zdejší venkovské krajiny na technickou.
Václav Klaus, který sám není velkým příznivcem alternativních zdrojů energie, však podle svých slov místním příliš pomoci nemůže.

„Rozumím velmi dobře vašemu roztrpčení a souhlasím s řadou vašich argumentů. Jako prezident republiky však žádné rozhodnutí, které by výstavbu větrných elektráren ve vašich obcích zastavilo, přijmout nemohu. Ústava ani další zákony mi takovou pravomoc neposkytují,“ reagoval dopisem na prosby některých obyvatel Loucké a Ředhoště Václav Klaus. Podle něj mají odpůrci stavby hledat podporu v místním a regionálním zastupitelském orgánu.

Zastupitelstvo Mšeného – lázní však již přijalo usnesení, podle kterého se stavbou větrných elektráren na uvedených pozemcích souhlasí. V současné době probíhá posuzování vlivu na životní prostředí uvedených staveb v této lokalitě.

„Rozhodnutí je nyní na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Poté vydáme stanovisko my,“ informoval Jaroslav Pém z odboru životního prostředí Městského úřadu v Roudnici nad Labem.

Právě lidem z odboru životního prostředí roudnického městského úřadu se plánovaná stavba pěti větrných elektráren v okolí Mšeného – lázní příliš nezamlouvá.

„Stavbu pěti větrných elektráren o výšce stožáru 105 metrů v ploché krajině Podřipska pokládáme jednoznačně za kolizní se zájmy ochrany krajinného rázu,“ uvedl ve stanovisku odboru životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem jeho vedoucí Vladimír Drož.

Na výšku staveb upozornil také Jaroslav Pém, který má na starost ochranu krajiny a přírody. „Větrné elektrárny naruší krajinný ráz několika okresů,“ uvedl.

Na ohromnou výšku upozorňují také členové petičního výboru, který uspořádal petici proti stavbě „větrníků“ v okolí Mšeného – lázní. „Nejvíce nás zaráží výška, věže vysoké 80 a 105 metrů s průměrem rotoru 90 metrů dávají celkovou výšku 150 metrů, což je pro nás hrozná představa. Pro zajímavost, Petřínská rozhledna měří 62 metrů. Taková monstra, patřící do kategorie nejvyšších, by měla vyrůst v krásné, rovinaté krajině na dohled hory Říp,“ uvedli členové petičního výboru.

„Výstavba větrných elektráren bude mít negativní dopad na okolní prostředí jak ve fázi stavby, tak v následném provozu,“ konstatoval před časem Jaroslav Křížek z Ředhoště, který je členem petičního výboru proti této stavbě.

Návrh, podle kterého by se investor měl zamyslet nad snížením staveb, však odmítla Kateřina Dietrich, která společnost Zelená energie zastupuje v České republice. „Jiná výška by pro nás byla neekonomická,“ řekla Kateřina Dietrich. Pokud bude stavba povolena, čeká ji po dokončení rozsáhlá měření. „Ve zkušebním provozu bude provedeno veškeré měření. Tři roky bude muset být sledován vývoj stavu v přírodě,“ vysvětluje Petr Obst, který posuzoval vypracovanou dokumentaci k záměru výstavby.

Odpůrcům stavby nyní nezbývá nic jiného, než čekat na rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, který posuzuje vlivy na životní prostředí pěti větrných elektráren v této lokalitě. Rozhodnutí by mělo být vydáno během několika týdnů.

Větrné elektrárny na Mšenskolázeňsku

Zájem o výstavbu pěti větrných elektráren v okolí Mšeného – lázní, Loucké a Ředhoště má zájem společnost Zelená energie. Se stavbou již vydalo souhlasné stanovisko místní zastupitelstvo. naopak proti se postavila řada občanů. Vadí jim hned několik věcí. Předně se obávají vlivu větrných elektráren na své zdraví a na zdraví a stav okolní fauny a flory. „Bojíme se, že odsud zmizí veškerá zvěř,“ zaznělo například z davu místních obyvatel při dubnovém veřejném projednávání záměru stavby. „Výstavba větrných elektráren bude mít negativní dopad na okolní prostředí jak ve fázi stavby, tak v následném provozu. Největší obavy máme z gigantických rozměrů plánovaných větrných elektráren,“ říká Jaroslav Křížek z Ředhoště, který je členem petičního výboru proti této stavbě. Konečné stanovisko bude na Krajském úřadu Ústeckého kraje.