Kanalizační přípojky jsou majetkem města a jejich výměna neproběhne dříve, dokud na ni město nezíská dotaci. Čím vyšší, tím pro Terezínské lépe. Majitelé nemovitostí by pak tato oprava nestála ani korunu.

Kanalizace v Terezíně je ve strategickém plánu města prioritou číslo jedna. Na její finální podobu tu existují rozporuplné názory. Už teď je ale jasné, že centrum města rozkopáno nebude. To hrozilo v případě celkové rekonstrukce kanalizační sítě. Bývalé vedení města o ní uvažovalo už před pěti lety – v době po povodních. Odhadované náklady: zhruba tři čtvrtě miliardy korun.

Celou akci chtělo město provést samo
Podle bývalého správce majetku města mělo celou akci provést a zaplatit město samo. Jeho bývalé vedení však svoje záměry nekonzultovalo s vlastníkem páteřní kanalizační stoky. Původní záměr je pro současné vedení terezínské radnice bublinou, která nyní splaskla.

Páteřní kanalizace je totiž majetkem Severočeské vodárenské společnosti, a. s. a podle ní je síť páteřních kanalizačních stok v Terezíně provozuschopná a rekonstrukci nevyžaduje.

Ulice tak shora odkryty nebudou a v příštím roce tu mohou probíhat například opravy chodníků a veřejného osvětlení.

Dojde jen na domovní přípojky
„Páteřní kanalizace není ve stavu, kdy by vyžadovala okamžitý rekonstrukční zásah. Severočeská vodárenská společnost v dohledné době proto ani žádnou takovou rekonstrukci neplánuje,“ potvrdil včera Deníku její oblastní provozní inspektor Radek Neruda.

„Nechali jsme záměr přehodnotit. Došlo k vyjasnění situace. Kanalizační přípojky jsou v dezolátním stavu, sháníme grant na jejich opravu,“ říká terezínská starostka Růžena Čechová. Přehodnocením záměru se odhadované náklady snížily z původní výše 750 milionů korun na zhruba 100 milionů.
České kopisty, Nové Kopisty a Počaply, obce spadající pod Terezín, jsou do projektu také zahrnuty.

„V Nových Kopistech připravujeme svod kanalizace do Terezína a následný odvod na čističku odpadních vod do Litoměřic. Se SčVaKem jednáme o předání čističky odpadních vod do užívání v Českých Kopistech a plánujeme i opravu staré části zdejší kanalizace. V obci Počaply ještě konečné rozhodnutí nepadlo. Zatím vhodné řešení hledáme,“ uvedl Roman Kotrba, vedoucí oddělení správy majetku města.

Oprav chodníků a výměny veřejného osvětlení by se tedy mohli Terezínští dočkat už za rok. „Připravujeme studii jejich řešení. V souladu se strategickým plánem rozvoje města budeme nyní zpracovávat i projektovou dokumentaci na výměnu veřejného osvětlení. Zároveň s tím i projektovou dokumenatci na výstavbu chodníku od Smetanova náměstí po křižovatku u golfového hřiště,“ dodal tajemník městského úřadu Miloslav Kubíček.