„K tomuto rozhodnutí zastupitelé sice dospěli, nicméně naše plány a původní dohodu s městem Roudnice nad Labem to nijak nezměnilo,“ uvedla pro Deník Kamila Soukupová z Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, která má na starost lokální partnerství právě mezi městem Roudnice nad Labem a Úřadem vlády, konkrétně s Agenturou pro odstraňování sociálního vyloučení.

Na konci uplynulého týdne dokoce došlo k jednání mezi subjekty, které by se měly postarat o praktické kroky vedoucí k pomoci roudnickým Romům.
„Očekávaným výstupem práce Agentury v Roudnici by měl být zejména rozvoj v oblastech projektů, které budou zaměřeny na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně vyloučených, zlepšení bydlení a vzdělávání a dostupnosti sociálních služeb,“ vysvětluje Soukupová.

Kromě Úřadu vlády a města Roudnice nad Labem se do pomoci obyvatelům místního ghetta zapojila také roudnická Farní charita, občanské sdružení Naděje a úřad práce. Každý z partnerů by měl působit v oblasti, která je blízká jeho činnosti. Během jednání minulý týden došlo k rozdělení kompetencí, úkolů a harmonogramu dalších schůzek.

Aktivitu Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení jednoznačně vítá starosta Roudnice nad Labem Zdeněk Kubínek. „Jsme rádi, že do tohoto projektu byla Roudnice začleněna, věřím, že to v řešení situace v Masarykově ulici pomůže,“ uvedl již před časem Zdeněk Kubínek.

Do pilotní fáze projektu byla Roudnice nad Labem zařazena jako jedna z dvanácti lokalit. V konečném důsledku by mělo jít o vzorová města, kde by měly být otestovány a uvedeny do praxe prostředky a konkrétní kroky k odstranění sociálního vyloučení. Slibuje to Džamila Stehlíková, která stojí za vznikem Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení.

„Získané postupy a prostředky k integraci Romů bychom následně mohli aplikovat v širším měřítku,“ vysvětlila Džamila Stehlíková. V severních Čechách byl do projektu začleněn ještě například Most nebo Varnsdorf.

Značně negativně na práci a úmysly Agentury nahlíží někteří roudničtí opoziční zastupitelé, kteří také prosadili vyhlášení záměru prodeje problémových domů.

„Situace je tam opravdu neudržitelná. Domy jsou v dezolátním stavu. Tři objekty tito lidé zcela vybydleli. Na denním pořádku je šikanování a vyhrožování sousedům, především starším. Výjimkou nejsou ani fyzické útoky na seniory či děti,“ vysvětlil naléhavost situace Luboš Matek, lídr opozice. Vyhlášení záměru prodeje je podle něj nejrychlejší možnost, jak situaci řešit.