„Postavili jsme moderní technologii s nejvyšším stupněm inovace, která zabezpečí optimálnější nakládání s kapalnými odpady, jako jsou například upotřebené oleje a ředidla, popřípadě glyceríny,” informoval Jan Špaček, ředitel pro rozvoj a ekologii v čížkovické Lafarge Cement. Zkušební provoz tohoto zařízení má trvat do konce letošního roku. Od ledna 2009 počítají Čížkovičtí s ostrým provozem.

Ve využívání odpadů ve výrobě nejsou čížkovičtí žádnými nováčky. „V cementárně pálíme vhodné typy kapalných odpadů již několik let. Tato investice ale výrazně zlepší systém manipulace s těmito látkami, a to jak z pohledu kvality, tak i bezpečnosti. Využíváním těchto odpadů šetříme nejen náklady, ale zároveň pomáháme při řešení využití těchto typů průmyslových odpadů, pro které by se jinak těžko hledalo využití,“ vysvětlil Jan Špaček.

„V neposlední řadě ulehčí nová technologie životnímu prostředí,“ doplnila Lucie Franková, mluvčí Lafarge Cement.

Právě na ekologii a omezování negativních vlivů výroby pro okolí cementárny se společnost v posledních letech zaměřila.

„Myslím, že se to tu o hodně zlepšilo. Už není cítit žádný zápach, netrápí nás ani spad popílku, jak tomu bylo dříve. Pouze nás čas od času trápí hlučnost provozu,“ svěřila se Deníku Dagmar Krautová z Čížkovic.

„Vysoké částky investujeme nejen do snižování ekologické zátěže, ale také na snižování hluku. Zařízení na zpracování kapalných odpadů přišlo na 41 milionů korun. Co se týká snížení hlukové zátěže, v posledních dvou letech jsme v této oblasti investovali osm milionů korun. Pravidelně se věnujeme měření aktuálních hodnot,“ říká Lucie Franková.

Na vyšší hladinu hluku si stěžují někteří obyvatelé Čížkovic. „Zápach nás až tak netrápí. Cítit je jen občas, ale to si nejsme jisti, zda nejde z lovosické chemičky. Co nám ale vadí, je hluk. Hlavně v noci. Někdy je to opravdu krajně nepříjemné,“ svěřuje se Věra Reichertová z čížkovické ulice U Trati.
Citelné zlepšení by však mohli obyvatelé Čížkovic zaznamenat již v brzké době. „K odhlučnění dalšího zařízení by mělo dojít ještě během letních měsíců,“ slibuje Lucie Franková.

Nepříjemný hluk z provozu cementárny Lafarge Cement však netrápí všechny obyvatele blízké obce. Nejintenzivněji vnímají hluk lidé, kteří žijí v ulici U Trati, která je také nejblíže samotnému provozu.

„Co se týká zápachu a hluku, tak o cementárně nevím. Okolo továrny chodím denně na procházku se psem a ani tak mi nijak nevadí,“ uvedla Dana Řepíková, která bydlí v centrální části obce.