Doprava se odlehčí
Symbolickým přestřižením pásky bylo dílo za 280 milionu korun od Státního fondu dopravní infrastruktury dokončeno a zprovozněno. Jak hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc zdůraznil, silnice ulehčí příjezdu z této oblasti Litoměřicka k dálnici D8 a na své tratě se vrátí veřejná autobusová doprava.
Spolu s krajským hejtmanem uvedli dílo do užívání také starostové okolních měst a zástupci sdružení dodavatelů stavby – akciových společností Stavby mostů Praha, Stavby silnic a železnic a Metrostav. Hejtman přirovnal stavbu přivaděče ke slonu. „Víte, jak se jí slon? Po kouskách,“ žertoval o dokončení další části největší dopravní stavby v celém kraji, která je budována salámovou metodou, Jiří Šulc.

POPIS FOTOGRAFIE: Zleva starostové Vladimír Kopřiva z Mlékojed, Jan Kulhánek z Lovosic a Ladislav Chlupáč z Litoměřic. Hejtman Jiří Šulc, Martin Doksanský, generální ředitel Stavby mostů Praha, a.s. a Jaromír Pešek, ředitel oblasti Čechy - západ Staveb silnic a železnic, a.s.. Slavnostního přestřižení pásky se účastnil i Josef Neuwirth, ředitel divize 4 akciové společnosti Metrostav.

Auta v Mlékojedech
Důsledků, které zprovoznění stavby třetí části přivaděče v příštích osmnácti měsících přinese obci Mlékojedy, se v tuto chvíli starosta Vladimír Kopřiva obává. „Zatím tu byl klid, teď čekáme, že bude dopravní situace krutá. Na příjezdové silnici k litoměřickému mostu očekáváme kolony aut až za obec,“ řekl Kopřiva. Jízdu řidičů při průjezdu obcí by měly zpomalit pět centimetrů vysoké retardéry a předepsaná rychlost 20 kilometrů v hodině. První z nich je přímo pod sjezdem z přivaděče, další na hlavní trase obcí. Dočasnou zvýšenou dopravu ale starosta bere jako fakt. „Snad to bude opravdu trvat jen rok a půl a řidiči budou vůči lidem v obci ohleduplní,“ doufá starosta.

Na řadě je most
Na řadu teď přichází nejdůležitější stavba I. části „přivaděče“ – tzv. západní most přes Labe. Podle Martina Doksanského, generálního ředitele SMP CZ, a.s. stavbaři veškerá stavební povolení na výstavbu vlastního tělesa mostu již získali. „Čekáme jen na stavební povolení týkající se okružní křižovatky v ulici Žernosecká. Rozhodně to ale není to, co by mohlo stavbu ohrozit,“ řekl s tím, že stavba by mohla být zcela dokončena už v prosinci příštího roku. To je o zhruba čtvrt roku dříve, než se plánovalo. „Pokud by ekologičtí aktivisté stavbu nezdržovali, mohla být dokončena o dva roky dříve,“ poukázali na prodlevy při výstavbě přivaděče a jeho prodražení stavbaři i hejtman.

Zaplatí 1,6 miliardy
První tři etapy výstavby I. části přivaděče si zatím vyžádaly náklady ve výši 733 milionů korun, z toho dotace ze strukturálních fondů Evropské unie činily 340 milionů, státní dotace 280 milionů a příspěvek Ústeckého kraje doposud 113 milionů korun. Celkové náklady na dílo se vyšplhají na více než 1,6 miliardy korun. Následovat bude průtah městem Litoměřice. Dvě etapy II. části stavby, které přinesou mimoúrovňové křížení s tratí ČD, tunel, napojení na ulici Kamýcká a úrovňové průsečné napojení na silnici III/2611 do ulice Masarykova. Dokončen má být v prosinci 2011.
Přítomní nakonec vyzvali k podpoře petice starostů zdejších obcí za urychlenou dostavbu D8.