To bylo vyvrcholením společného cvičení s vojenskými záchranáři z Rakovníka. Na stavbě mostu se podílela také desítka vojáků ze slovenského ženijního praporu v Seredi. Sedmdesát ženistů pracovalo přímo na řece a z jednotlivých pontonových dílů vytvořili soulodí, které za pomoci člunů přemístili na opačný břeh. Konečnou zatěžkávací zkoušku díla obstaral mostní tank MT-55A . „Od vyjetí prvního vozidla až po přejetí tanku na druhý břeh trvala celá akce 30 minut a 20 vteřin,“ sdělil pplk. František Richter, velitel bechyňského ženijního praporu. Lidé se poté mohli po mostě projít na druhý labský břeh a také položit armádním specialistům odborné dotazy.