Změnu územního plánu, jež by stavbu supermarketu umožnovala, odmítli jak štětští radní, tak zastupitelé. „Zatím nesouhlasíme se změnou územního plánu, protože úpravy mostu, které jsou nezbytné, by pak nebyly možné. Naším cílem je nejen rozšíření mostu a vybudování speciální lávky pro pěší a cyklisty, která by byla součástí mostního tělesa, ale také svedení pravé části mostu ve směru do města na obchvatovou komunikaci,“ vysvětlila důvody odmítnutí změny územního plánu štětská starostka Zdeňka Rulíšková.

Podle starostky existuje studie, podle které je vybudování lávky možné. „Výstavba lávky a nového sjezdu z mostu je opravdu nezbytná. Především z bezpečnostních důvodů,“ dodal štětský místostarosta Antonín Šimral.

Most, který slouží současně chodcům, cyklistům, automobilistům a vede přes něj také železniční tovární vlečka, je svou malou šířkou nebezpečný právě pro chodce a cyklisty. Vyřešení problému si Štětští slibují právě od vybudování lávky. „Předpokládáme, že všechny stavební úpravy vyjdou na přibližně patnáct až dvacet milionů korun. Termín dokončení by mohl být do dvou až tří let,“ vysvětlil Antonín Šimral.

Možné potíže by mohli mít Štětští při plánování a stavbě nového sjezdu z mostu. Ten by totiž měl zasahovat do současného autobusového nádraží, které od loňského roku vlastní společnost Lidl.

„Na prvním místě musí být samozřejmě dohoda. O celé věci již se zástupci společnosti Lidl jednáme,“ ujistila Zdeňka Rulíšková.

„Chceme s městem spolupracovat na projektové dokumentaci tak, aby se do uvedeného prostoru vešel jak sjezd z mostu, tak autobusové nádraží a samozřejmě naše prodejna i s parkovištěm,“ potvrdil Milan Poštolka ze společnosti Lidl. Ten také současně přiznal, že existence autobusového nádraží v těsné blízkosti prodejny je pro Lidl důležitá. Již před časem zástupci německé společnosti uvedli, že výstavbu nového nádraží Lidl zafinancuje.