V domech s celkem 46 bytovými jednotkami totiž Vojenský stavební bytový fond Praha (VSBF) před převodem armádních bytů na město Litoměřice neprovedl rekonstrukci elektroinstalace jako u zbývajících vojenských bytů v Teplické ulici. Proto jejich obyvatelé prostřednictvím petice apelovali na město, aby tento fakt při určování ceny bytů zohlednilo.

Podle vedoucího litoměřického odboru správy majetku města Václava Härtinga, který o situaci zastupitele na jejich čtvrtečním jednání zevrubně informoval, vyhovět těmto občanům možné nebylo.

„Obyvatelé domů Teplická 8 až 13 sice poukazovali na uvedený fakt, ale rekonstrukci elektroinstalace prováděl VSBF v době, kdy s těmito bytovými domy město nemělo nic společného. Bohužel, musím podotknout, že podle platných zásad prodeje bytů a metodiky k nim schválené město prodává za ceny stanovené na základě znaleckého posudku, ponížené o koeficient, který schválí zastupitelstvo,“ vysvětloval vedoucí odboru s tím, že město nemá nástroj, jak zohlednit, že tam rekonstrukce provedeny byly či nikoliv. „Upozornil jsem na to občany před samotným prodejem a snažil jsem se jim to vysvětlil. Přesto tato petice vznikla,“ poznamenal Härting.

Jiná metodika, než tzv. porovnávací metoda, se podle jeho slov dnes u prodeje bytů nepoužívá. „Konzultoval jsem věc se soudními znalci. Mohla by to zohlednit tzv. nákladová metoda – ta se však používá jen u rozestavěných jednotek.“

Uvedená nákladová metoda se používá v celé republice, kromě posuzování rozestavěných jednotek ještě na bytové prostory, doplnil Václav Härting.

Cena by měla být výhodná
Osobně se domnívá, že město postavilo ceny k prodeji bývalých vojenských bytů v Teplické ulici pro jejich současné obyvatele výhodně. „Město přitom nemuselo brát v úvahu úřední cenu těchto bytů, ale tržní. Ta by se pak vyšplhala i na několikanásobek. Takto vychází u těchto bytů, po zohlednění desetiprocentní slevy, zhruba na 150 tisíc korun u nejmenších a asi 250 tisíc korun u těch s největší obytnou plochou,“ snažil se konkretizovat vedoucí odboru správy majetku města.

Lidé spokojeni nejsou
Výsledek jednání zastupitelů o petici nejspíše nikdo z dotčených obyvatel domů v Teplické ulici vědět okamžitě nechtěl. Václav Härting podle svých slov nikoho z nich v zasedací místnosti radnice neviděl.

Reakce však v pátek byla pochopitelná. „Myslím si, že kdyby město opravdu chtělo, cestu, jak slevu poskytnout, by našlo. Beztak tedy budu muset zaplatit vymezenou částku. Jinam se stěhovat nechci,“ uvedl jeden z obyvatel bytů v Teplické ulici, který si nepřál zveřejnit jméno.