Alej tu bude ještě desítky let
Jako nepravdivé tyto údaje označila například Štěpánka Šolcová z oddělení péče o krajinu ústeckého střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Stromy na tom po zdravotní stránce nejsou nejlépe, potřebují péči, ale rozhodně nejsou ve stavu, kdy by musely být pokáceny. Nás přežijí minimálně o dvě generace,“ vysvětlila Štěpánka Šolcová. Ta bude spolu se svýmy kolegy vypracovávat posudek týkající se zdravotního stavu aleje.

Kromě vyvrácení fám mělo jednání však ještě jeden přínos. „Výsledkem schůzky je, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vypracuje posudek zdravotního stavu stromů a doporučení na prohlášení za památné stromy. Na jeho základě bude Odborem životního prostředí městského úřadu V Roudnici nad Labem podán návrh a následně vydáno rozhodnutí o vyhlášení památných stromů této aleje,“ uvedl Jaroslav Pém, který má na roudnickém městském úřadu na starost ochranu krajiny a přírody.

Ochránci přírody: Souhlasíme
S tím, aby byly přibližně sedmdesátileté lípy v aleji prohlášeny za chráněné, souhlasí také ochránci přírody, kteří se jednání zúčastnili. „Můj celkový dojem je, že stromy jsou zdravé. V případě, že by skutečně k nějakému kácení mělo dojít, bránili bychom každý strom. Naprosto souhlasím s tím, aby stromy byly prohlášeny za památné. Jistě to obci pomůže i s údržbou,“ upozornil Roderick Slavík z Českého svazu ochránců přírody.

Krabčičtí nemají na údržbu
Právě nedostatek finančních prostředků na údržbu stromů a na jejich péči trápí krabčický obecní úřad, do jehož katastru alej spadá. „Pracuji s desetimilionovým rozpočtem. Výdaje máme velice omezené a údržba aleje jde do statisíců ročně. Obec na to prostě nemá peníze,“ konstatoval Josef Tachecí, starosta Krabčic.

To však pro obec není důvodem k tomu, aby se péči o alej nevěnovala. „Ze zákona je povinnost pečovat o památné stromy povinností majitele,“ upozornila Štěpánka Šolcová.

Podle Jaroslava Péma bude mít obec v případě vyhlášení chráněné aleje mnohem větší šanci na získání finančních prostředků na její údržbu například z Programu péče o krajinu, nebo z evropských dotačních titulů.

„V případě vyhlášení stromů aleje jako chráněných je velká šance na získání dotace. Lípy opravdu nutně potřebují údržbu, aby nedošlo k ještě většímu poškození. Navíc po tom, kdy by stromy byly vyhlášeny jako památné, budou všechny zásahy konzultovány s Agenturou ochrany přírody a krajiny, obec se tedy vyvaruje případného neodborného zásahu a případných problémů,“ vysvětlila Štěpánka Šolcová.

Alej proberou na zastupitelstvu
Starostovi Krabčic Josefu Tachecímu se návrh na pokus o prohlášení aleje jako památné nelíbil. „Příliš nevěřím tomu, že se na nějaké dotace skutečně podaří dosáhnout,“ uvedl. Ke konci jednání však souhlasil s předložením záměru do zastupitelstva a s přítomností Jaroslava Péma na jednání zastupitelů. Ten by jim měl celou situaci osvětlit a přiblížit.

Prohlášení 770 metrů dlouhé aleje za chráněnou by nemělo ohrozit pořádání tradiční Řipské poutě.